Rogers Revisited, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

Home > Aanbod > Rogers Revisited, persoo…

OVER DEZE MODULE

De stille revolutie, die Carl Rogers (Amerikaanse psycholoog) in zijn tijd teweegbracht, door de belevingswereld van de cliënt centraal te stellen is gemeengoed geworden. Het aanbieden van de grondhouding - zo beweerde hij - was voldoende om een gestagneerd proces op gang te brengen. In die grondhouding ging het over echtheid, empathie, respect en presentie; ...

De stille revolutie, die Carl Rogers (Amerikaanse psycholoog) in zijn tijd teweegbracht, door de belevingswereld van de cliënt centraal te stellen is gemeengoed geworden. Het aanbieden van de grondhouding - zo beweerde hij - was voldoende om een gestagneerd proces op gang te brengen. In die grondhouding ging het over echtheid, empathie, respect en presentie; hét gereedschap van een therapeut om de cliënt te laten werken aan het verbeteren van zijn zelf-functioneren én interpersoonlijk functioneren.

In deze module maak je (hernieuwd) kennis met de Rogeriaanse grondhouding, door de therapeutische houding zelf aan den lijve te ervaren. De belevingswereld van cliënt én therapeut staat daarbij centraal. Daarnaast ligt het accent op de ervaring (vanuit de experiëntiële psychotherapie), de interactie (vanuit de interactionele psychotherapie) en de existentie (vanuit de existentiële psychotherapie).

Bijbehorende visies op persoonlijkheid, pathologie en verandering komen aan bod. Om het kader beter te kunnen zien en begrijpen bestuderen en bespreken we literatuur, door het voorbereiden van stellingen en het voeren van discussie. We laten je ook kennismaken met een repertoire aan interventies. Zo leer je afstemmen op lichamelijke sensaties en je leert gebruikmaken van je eigen interactionele barometer in het therapeutisch proces. Dat doen we door middel van demonstratie, rollenspel en ingebrachte casuïstiek.

Tot slot staan we stil bij het toepasbaar maken van je opgedane inzichten binnen jouw werkcontext. Je gaat samen met een cliënt aan de slag om een therapie te ontwerpen. Niets leuker toch dan dat je geïnspireerd aan de slag kunt?

ROOSTER

Nog niet bekend

Pieter2.png

INHOUD VAN DE MODULE

 • Kennismaken met Rogers. Inleiding persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. Overzicht verschillende stromingen.
 • Grondhouding in actie: empathie, acceptatie en echtheid.
  Verdiepen van de beleving: empathische arbeid
 • Grondhouding in actie: echtheid.
  Accent op interactie en ervaring: ondertitelen van je interactionele barometer en afstemmen op lichamelijke sensaties
 • Grondhouding in actie: respect.
  Accent op existentie: tussen haakjes zetten - de fenomenologische methode
 • Grondhouding in actie: presentie.
  Het creëren van een sfeer van mogelijkheden.
 • Existentieel:
  De functionele relatie van Hans Swildens en de ontmoeting van Martin Buber
 • Experiëntieel: focussen en EFT-i
 • Integratie

Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van het volgende handboek:

Baljon, M., Pool, G., & Takens, R. (2016). Persoonsgerichte Therapie in de Praktijk. Amsterdam: Hogrefe.

OPMERKINGEN

Interview Pieter de Roij
Patiënten zijn niet altijd op hun leukst in de behandelkamer. Als gevolg kan ook bij een therapeut irritatie of zelfs afkeer ontstaan. Maar dat zijn gevoelens die je nou juist in de therapie kunt gebruiken volgens docent Pieter de Roij. Met de module Rogers revisited, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie wil hij deelnemers leren meer te vertrouwen op hun menselijke kwaliteiten om contact te maken. Lees meer.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERLIJN

Behandeling

LEERROUTE

(NS) Nascholing

ZELFSTUDIE

30 uur

KOSTEN

€ 1.440,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je bent werkzaam in de GGZ en bent basispsycholoog, GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of HBO-opgeleid in de psychologie of aanverwant met specifieke nascholing.

Een gemêleerde doelgroep is voor deze module geen bezwaar, omdat de focus ligt op het anders omgaan met de stof.

DOELGROEP

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Volwassenen