De psychotherapie opleiding bij RINO Zuid is ontwikkeld op grond van de volgende uitgangspunten:

 • De opleiding leidt op tot professionals die kunnen bieden wat de huidige GGZ nodig heeft. Ze moeten enerzijds kwalitatief hoogwaardige, state of the art zorg bieden aan hun cliënten en daarnaast steeds een afweging blijven maken tussen individuele en maatschappelijke kosten en baten van de zorg die zij leveren. Daarbij geldt dat psychotherapeuten hun kennis voortdurend moeten blijven actualiseren, ook na de opleiding. Ze moeten in de PT-opleiding daarom - naast de (inhoudelijke) state of the art kennis - vooral de competenties verwerven die levenslang leren bevorderen / waarborgen.
 • In de opleiding verwerft men de competenties op 7 competentiegebieden zoals beschreven in het landelijk voorgeschreven competentieprofiel PT op basis van het CANMEDS model, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de competentiegebieden: Psychotherapeutisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis & wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie en Professionaliteit.
 • De competenties zijn uitgewerkt in het landelijke opleidingsplan PT (en bijbehorend toetsboek), dat jaarlijks wordt herzien. Dit opleidingsplan sluit nauw aan bij landelijke richtlijnen en zorgstandaarden en is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en best practice.
 • Het is een duale opleiding waarin theorie en praktijk steeds optimaal worden geïntegreerd.
 • Professionaliteit is een overkoepelende competentie die in de opleiding veel aandacht moet krijgen, naast de "inhoud" die men leert. De inhoud kan door de loop der jaren veranderen, theorieën kunnen worden ontkracht, andere theorieën kunnen worden ontwikkeld. Een stevig ontwikkelde  professionaliteit waarborgt dat professionals kritisch blijven op hun eigen handelen, dat ze niet vasthouden aan het oude vertrouwde ten koste van nieuwe inzichten, en dat ze relevante nieuwe kennis steeds blijven integreren in hun werk en zich blijven bijscholen.
 • Aandacht voor algemene factoren binnen psychotherapie (waaronder de therapeutische relatie), dus factoren die niet specifiek zijn voor bepaalde theorieën. Het is van belang om deze factoren ook als zodanig - geïntegreerd - te behandelen.

De psychotherapie opleiding is ingericht naar de volgende vijf aandachtsgebieden:

 1. Professionele identiteit en attitude
 2. Diagnostiek
 3. Behandeling: algemene aspecten en therapeutische relatie
 4. Behandeling: intrapersoonlijk (individuele interventies)
 5. Behandeling: interpersoonlijk (groeps- en systeeminterventies)

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair opgebouwd. Daardoor is het mogelijk de opleiding af te stemmen op uw vooropleiding en in aanmerking te komen voor een beperkt aantal vrijstellingen. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en spelregels. Naast een aantal verplichte modules heeft u regelruimte in het te volgen programma. Dit is uniek voor deze opleiding in Nederland en zo volgt u altijd een programma op maat.

Psychotherapie leren? RINO Zuid: sterk in opleiden

Ziet u uitdaging in het behandelen van mensen met complexe of in de persoonlijkheid gewortelde klachten? Ligt uw interesse bij zowel klachtgerichte als persoonsgerichte behandeling? Dan is de opleiding tot erkend psychotherapeut van RINO Zuid zeker iets voor u. Wij bieden u een kwalitatief hoogwaardige postacademische opleiding met volop mogelijkheden om uw kennis, kunde en vaardigheden in de psychotherapie optimaal te ontwikkelen.

Wilt u meer weten?

Kijk dan verder op deze website of neem contact op met de hoofdopleider of opleidingsmanager via pt@rinozuid.nl of 040-2146550. We vertellen u graag meer.