RINO Zuid
Opleidingen

Na uw universitaire studie kunt u bij RINO Zuid verder opgeleid worden tot drie wettelijk geregistreerde BIG-beroepen: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Wij zijn hiermee één van de zes opleidingsinstituten in Nederland die door de minister zijn erkend om deze postacademische BIG-opleidingen te verzorgen.

U kunt bij ons ook terecht voor de postacademische beroepsopleiding tot orthopedagoog-generalist die voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging NVO.