Hoe gaan wij te werk?

Uw opleidingsbehoefte in beeld

Als u belangstelling heeft voor een opleidingstraject op maat dan bespreken we uw wensen eerst tijdens een (telefonische) intake. We brengen samen met u de organisatiecontext in beeld en maken uw opleidingsvraag concreet:

  • Welk opleidingstraject zoekt u?
  • Wat is het doel van het traject en welk resultaat beoogt u?
  • Op welke wijze moet het traject aansluiten bij uw organisatie?
  • Hoeveel deelnemers zijn er, met welke functie en van welk niveau?
  • Wat voor docent past het best bij uw leerwensen en uw situatie?
  • Is inzet van acteurs en ervaringsdeskundigen wenselijk?
  • Waar en wanneer gaat het traject plaatsvinden?

Na de intake ontvangt u van ons een passende offerte, waarin onder andere de opleidingsvraag, de financiële kaders en een raamwerk van het traject zijn opgenomen.

Traject afstemmen op uw organisatie

Nadat wij uw opdracht hebben ontvangen, zoeken we een deskundige docent en ontwikkelen we in overleg met u de inhoud en de werkwijze. Participatie van eigen docenten is uiteraard mogelijk. In overleg stemmen we datums en tijden af.

Bij de uitvoering van het traject houden we de vinger aan de pols. Als het nodig is stellen we tussentijds bij.

Evaluatie

We hechten er uiteraard aan dat er tijdens de bijeenkomsten ruimte is voor feedback. Tijdens en na afloop van het traject evalueren we ook digitaal. Zowel de opleidingsdeelnemers als de docent blikken terug. U ontvangt daarvan een schriftelijk verslag. Tot slot organiseren we een mondeling evaluatiegesprek met de manager nascholing.