RINO Zuid heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van opleidingstrajecten op maat. Lees hieronder over enkele recente trajecten.

RIBW Midden-Brabant

Herkennen van en omgaan met mensen met psychiatrische stoornissen - waarderingscijfer 8,2

Deze training geeft informatie over psychiatrische ziektebeelden en is bedoeld voor diegenen die op wat voor manier dan ook te maken krijgen met de psychisch zieke mens. De kracht van deze training zit in het duo-docentschap van een kennisexpert en een ervaringsdeskundige. Het gedachtengoed van herstelondersteuning vormt het fundament van deze training.

Inhoud:

 • Normaal/abnormaal gedrag
 • Kernbegrippen van de psychopathologie en het DSM-IV classificatiesysteem
 • Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie, stemmingsstoornissen en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen met de kenmerkende symptomatologie
 • Verbeteren van communicatieve vaardigheden

Enkele reacties uit de eindevaluatie:

 • Goede training met enthousiaste docent
 • Meer inzicht gekregen in herkennen en omgaan van psychiatrisch gedrag
 • Meer informatie/tips over de ziektebeelden

Reclassering Nederland

Psychopathologie, inleiding en verdieping - waarderingscijfer 8,1

Een traject speciaal ontworpen voor de Reclassering

Inhoud:

 • domein van de psychiatrie
 • As I en As II problematiek
 • DSM IV
 • gespreks- en motivatietechnieken

Enkele reacties uit de eindevaluatie:

 • Goed op elkaar ingespeelde docenten
 • Interessante training. Met name de praktijkervaringen en de vakkundige docenten maakten het een boeiend geheel
 • Zeer nuttig en bruikbaar voor de praktijk
 • Meer inzicht gekregen in het omgaan met cliënten met diverse stoornissen

Buro Maks

Inleiding in de psychopathologie - waarderingscijfer 8,1

Het is van belang dat hulpverleners die zich bezig houden met mensen die problemen hebben, voldoende kennis hebben van de hoofdlijnen van de psychopathologie en het gedrag daarvan kunnen herkennen. Bovendien moeten zij zicht hebben op welke klachten bij een deskundige (psychiater) thuishoren en welke personen binnen hun eigen werkterrein in behandeling kunnen worden genomen. Ook kennis van toegepaste medicatie en de bijwerkingen daarvan zijn van belang.

Inhoud:

 • functionele psychopathologie
 • uitingsvormen
 • DSM-IV
 • vaardigheidstraining
 • omgaan met cliënt
 • houdingsaspecten
 • medicijngebruik.

Enkele reacties uit de eindevaluatie:

 • Interessante en leerzame training die door de praktijkvoorbeelden levendig werd
 • Meer inzicht en handvatten gekregen in de verschillende ziektebeelden