Incompany: Begeleiders in Beeld (Vilans erkend)

Meer informatie

Inleiding

Als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen heeft u veel kennis, vaardigheden en technieken in huis. Maar het belangrijkste instrument dat u tot uw beschikking heeft, bent uzelf! De manier waarop u in elkaar zit, bepaalt voor een belangrijk deel hoe u functioneert en hoe u handelt ten opzichte van cliënten. Gedragsproblemen van cliënten kunnen negatieve emoties als angst of boosheid oproepen. Deze negatieve gevoelens kunnen van invloed zijn op uw handelen. Onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts is de training Begeleiders in Beeld ontwikkeld. De training Begeleiders in Beeld geeft u inzicht in uzelf én in de factoren die van invloed zijn op uw gedrag en dus de interactie tussen u en de cliënt. In deze training krijgt u handvatten om uw begeleiding en relatie met cliënten te optimaliseren.

Als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen heeft u veel kennis, vaardigheden en technieken in huis. Maar het belangrijkste instrument dat u tot uw beschikking heeft, bent uzelf! De manier waarop u in elkaar zit, bepaalt voor een belangrijk deel hoe u functioneert en hoe u handelt ten opzichte van cliënten. Gedragsproblemen van cliënten kunnen negatieve emoties als angst of boosheid oproepen. Deze negatieve gevoelens kunnen van invloed zijn op uw handelen. Onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts is de training Begeleiders in Beeld ontwikkeld. De training Begeleiders in Beeld geeft u inzicht in uzelf én in de factoren die van invloed zijn op uw gedrag en dus de interactie tussen u en de cliënt. In deze training krijgt u handvatten om uw begeleiding en relatie met cliënten te optimaliseren.

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Begeleiders in Beeld is door V ilans als effectieve...

Begeleiders in Beeld is door Vilans als effectieve interventie erkend. Begeleiders in Beeld is de eerste interventie voor de VG-sector met landelijke erkenning. 

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

In de training Begeleiders in Beeld gaat u aan de slag met uw emotionele intelligentie (EI). Zelfreflectie en feedback juist op die situaties die u in de praktijk moeilijk vindt, staan daarbij centraal. Het gaat in deze training om u. Ook krijgt u door middel van videofeedback inzicht in de manier waarop uw EI uw begeleiding en gedrag beïnvloedt.
 
Uit...

In de training Begeleiders in Beeld gaat u aan de slag met uw emotionele intelligentie (EI). Zelfreflectie en feedback juist op die situaties die u in de praktijk moeilijk vindt, staan daarbij centraal. Het gaat in deze training om u. Ook krijgt u door middel van videofeedback inzicht in de manier waarop uw EI uw begeleiding en gedrag beïnvloedt.
 
Uit onderzoek is gebleken dat begeleiders die de training gevolgd hebben adequater omgaan met stress en beter aansluiten bij de behoeften van hun cliënten. 

Docenten

Mw. Jill van den Akker, supervisor, trainer.

Instroomniveau

Begeleiders in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking met maximaal 12 deelnemers per training. U kunt zich als compleet team inschrijven of, bij grote voorkeur, met meerdere leden van één team.

Doelgroep

Mensen met een (verstandelijke) beperking en bijkomende gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek.

Omvang

40 uur

Kosten

€ 11.500,00