Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin

Meer informatie

Inleiding

Iedere relatie is cultureel. Cultuur is een dynamisch proces. Met het onderkennen en benoemen van cultuurverschillen, in opvattingen en interpretaties, bieden wij ruimte om onbegrip en misverstand in de hulpverlening te overbruggen. Het culturele verschil wordt een zinvolle en bruikbare bron van informatie en beide partijen dragen daarvoor verantwoordelijkheid (Graaff, R....

Iedere relatie is cultureel. Cultuur is een dynamisch proces. Met het onderkennen en benoemen van cultuurverschillen, in opvattingen en interpretaties, bieden wij ruimte om onbegrip en misverstand in de hulpverlening te overbruggen. Het culturele verschil wordt een zinvolle en bruikbare bron van informatie en beide partijen dragen daarvoor verantwoordelijkheid (Graaff, R. 2013). Juist in het werken met andere culturen kom je je eigen heilige huisjes tegen. Bewustwording door de hulpverlener van de eigen culturele achtergrond loopt als een rode draad door onze module heen en biedt een open en bescheiden houding in de ontmoeting met de ander.

Doel van deze module is bekend te worden met de diverse aspecten van transculturele hulpverlening en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van communicatie, observatie, diagnostiek en interventie bij hulpvragen waarbij culturele aspecten een rol spelen. Bewustwording van (de invloed van) de eigen cultuur is hierbij een belangrijk element.

Na het inleidend gedeelte is ingegaan op verschillen in communicatie en cultureel bepaalde opvoedingsstijlen. Diverse aspecten van transculturele, orthopedagogische diagnostiek en behandeling zijn aan bod gekomen. Hierbij is o.a. aandacht besteed aan het gebruik van genogrammen, het culturele interview, het Recilience Flower Model en de transculturele familietherapie ontwikkeld door het team van Moro te Parijs. Observatie, diagnostiek en behandeling zijn voortdurend met elkaar verweven, waarbij de invloed van cultuur en migratie op de interactie binnen het gezin/de familie en met de omgeving centraal staat. 

Startdatum

23 augustus 2019

Rooster

 • 23/08/2019 9.30u - 16.30u
 • 30/08/2019 9.30u - 16.30u
 • 06/09/2019 9.30u - 16.30u
 • 13/09/2019 9.30u - 16.30u
 • 20/09/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

 • Inleiding transculturele hulpverlening;
 • Communicatietheorieën;
 • Aspecten van de opvoeding;
 • Migratie en transculturele hulpverlening asielzoekers- en vluchtelingenkinderen;
 • Transculturele diagnostiek en behandeling;
 • Recilience Flower Model;
 • Opvoeding vanuit islamitisch perspectief;
 • Eindopdracht.

 • Inleiding transculturele hulpverlening;
 • Communicatietheorieën;
 • Aspecten van de opvoeding;
 • Migratie en transculturele hulpverlening asielzoekers- en vluchtelingenkinderen;
 • Transculturele diagnostiek en behandeling;
 • Recilience Flower Model;
 • Opvoeding vanuit islamitisch perspectief;
 • Eindopdracht.

Docenten

drs. Paul Termaat, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog
gastdocenten

Leerroute

 • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.
 

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten

Accreditatie

 • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00