Ouderbegeleiding in speciale, zeer complexe gezinssituaties

Meer informatie

Inleiding

Vergroot en verdiep je deskundigheid over complexe gezinnen in zeer complexe situaties. Je leert grondig en systematisch de gezinssituatie te analyseren en het resultaat te vertalen naar handelingen in je werksituatie, samen met de ouder(s). Ouders zijn de partners van de OG’er, de deskundige van hun kind. De samenwerking met ouders is dan ook de eerste stap tot succes, maar niet altijd zo makkelijk te verkrijgen. Dit vraagt oefening, kennis en ervaring. Aan het eind van de module weet je meer do’s en dont’s bij het werken met een aantal speciale gezinssituaties: multiproblem gezinnen die (over)belast zijn op niet één, maar álle gezinstaken. Over gezinnen die nieuw zijn samengesteld, waar gevochten wordt over de scheiding. Over gezinnen waar psychiatrische problematiek van kind/ouder de hele gezinscontext ernstig infecteert. Kennis en vaardigheden leer je ook van specialistische (bekende) gezinsinterventies. We oefenen veel met communicatieve en methodische vaardigheden in het omgaan met voortdurende crisis, motivering, uitgeputte ouders, weerstand, nieuw samengestelde gezin, vechtscheiding en teveel...

Vergroot en verdiep je deskundigheid over complexe gezinnen in zeer complexe situaties. Je leert grondig en systematisch de gezinssituatie te analyseren en het resultaat te vertalen naar handelingen in je werksituatie, samen met de ouder(s). Ouders zijn de partners van de OG’er, de deskundige van hun kind. De samenwerking met ouders is dan ook de eerste stap tot succes, maar niet altijd zo makkelijk te verkrijgen. Dit vraagt oefening, kennis en ervaring. Aan het eind van de module weet je meer do’s en dont’s bij het werken met een aantal speciale gezinssituaties: multiproblem gezinnen die (over)belast zijn op niet één, maar álle gezinstaken. Over gezinnen die nieuw zijn samengesteld, waar gevochten wordt over de scheiding. Over gezinnen waar psychiatrische problematiek van kind/ouder de hele gezinscontext ernstig infecteert. Kennis en vaardigheden leer je ook van specialistische (bekende) gezinsinterventies. We oefenen veel met communicatieve en methodische vaardigheden in het omgaan met voortdurende crisis, motivering, uitgeputte ouders, weerstand, nieuw samengestelde gezin, vechtscheiding en teveel instanties. Elke OG’er, in lokaal wijkteam of gesloten curatie, in onderwijs of 24-uurs zorg of eerstelijn, komt deze thema’s tegen, komt direct of indirect de ouders van de kinderen uit deze gezinnen tegen. Bij het betrekken en motiveren van deze ouders ligt de sleutel van het succes!

Meer informatie

Aan bod komen

• Gezinsanalyse
• Systemisch gedragsanalyse
• Het totaal overbelaste gezin
• Vechtscheiding
• Systeemtheorie
• Morele/ethische dilemma’s

• Gezinsanalyse
• Systemisch gedragsanalyse
• Het totaal overbelaste gezin
• Vechtscheiding
• Systeemtheorie
• Morele/ethische dilemma’s

Docenten

Mw. drs. Katrien De Vuyst, orthopedagoog-generalist
Gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Volwassenen

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00