Systeem Therapeutisch Werker

Meer informatie

Inleiding

In de opleiding tot STW leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. ...

In de opleiding tot STW leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen.  Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker.  Een generalist die de hele cyclus van behandeling kan doorlopen en werkzaam kan zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de  huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.
De STW staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.
Als relatiedeskundige zoekt de STW de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.  Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

De cursus bestaat uit 17 dagen van 9.30 tot 16.30...

De cursus bestaat uit 17 dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De cursus zal alternerend in Eindhoven en Breda plaatsvinden.

Incompany training aanvragen

Startdatum

09 januari 2020

Rooster

 • 09/01/2020 9.30u - 16.30u
 • 23/01/2020 9.30u - 16.30u
 • 06/02/2020 9.30u - 16.30u
 • 20/02/2020 9.30u - 16.30u
 • 05/03/2020 9.30u - 16.30u
 • 19/03/2020 9.30u - 16.30u
 • 02/04/2020 9.30u - 16.30u
 • 16/04/2020 9.30u - 16.30u
 • 07/05/2020 9.30u - 16.30u
 • 21/05/2020 9.30u - 16.30u
 • 04/06/2020 9.30u - 16.30u
 • 10/09/2020 9.30u - 16.30u
 • 24/09/2020 9.30u - 16.30u
 • 08/10/2020 9.30u - 16.30u
 • 29/10/2020 9.30u - 16.30u
 • 12/11/2020 9.30u - 16.30u
 • 26/11/2020 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Tijdens de cursusdagen staan we stil staan bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen,...

Tijdens de cursusdagen staan we stil staan bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Er worden afwisselende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt een filmtip gegeven waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

 • In Blok 1. Kern systeemtherapie, context en positionering wordt de basis gelegd van systemische denken en handelen.
 • In Blok 2. Perspectieven en therapeutische technieken komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.
 • In Blok 3. Het proces in hulpverleningsgesprekken wordt in 4 bijeenkomsten het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting waarbij ook aandacht is voor samenwerken met andere hulpverleners en belangrijke anderen in de omgeving van systemen.
 • In Blok 4. Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is veel ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg vorm gegeven worden.

Docenten

• Margriet  van der Schee  (GZ Psycholoog &  Psychotherapeut BIG - Opleider, LT & SV NVRG)
• Marieke Vonk (GZ Psycholoog BIG - Opleider & SV NVRG) 
• Dorine Everts (Psychotherapeut BIG - SV & LT NVRG)

Instroomniveau

HBO of WO bachelor, gericht op de zorg- en welzijnssector, die minimaal 2 dagen per week werkzaam zijn in een functie waarin zij werken met echtparen en/of gezinnen  kunnen oefenen.

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen

Accreditatie

 • SKJ aangevraagd
 • Register Vaktherapie aangevraagd
 • Verpleegkundige Specialisten aangevraagd
 • Registerplein aangevraagd
 • NVRG aangevraagd
 • V&V aangevraagd

Omvang

100 uur

Kosten

€ 3.750,00