Psychotrauma in ontwikkelingsperspectief K&J

Meer informatie

Inleiding

Het doel van deze module is het ontwikkelen van deskundigheid in het herkennen en behandelen van trauma-gerelateerde problematiek bij een kind/ de adolescent, gericht op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van het kind. 

Het doel van deze module is het ontwikkelen van deskundigheid in het herkennen en behandelen van trauma-gerelateerde problematiek bij een kind/ de adolescent, gericht op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van het kind. 

Meer informatie

Aan bod komen

Aan de module ligt het bio-psychosociale model, de ontwikkelingspsychologie en de hechtingstheorie ten grondslag. De kennis over psychotrauma zal in deze theoretische kaders worden geplaatst. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Psychotrauma in Ontwikkelingsperspectief: Bio-psychosociaal model, hechtingstheorie, differentiatie...

Aan de module ligt het bio-psychosociale model, de ontwikkelingspsychologie en de hechtingstheorie ten grondslag. De kennis over psychotrauma zal in deze theoretische kaders worden geplaatst. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Psychotrauma in Ontwikkelingsperspectief: Bio-psychosociaal model, hechtingstheorie, differentiatie psychotrauma, PTSS, dissociatie, impact ontwikkeling, veerkracht
• Vroegkinderlijke chronische Traumatisering: neuropsychologie, hechtingsstoornis,
Developmental Trauma Disorder, diagnostiek en behandeling
• Complexe traumatisering:
• Traumatisering bij vluchtelingen: culturele achtergrond, diagnostiek, behandeling,  begeleiding van het systeem
• Traumatisering na langdurige medische ingrepen: preverbale trauma, diagnostiek, behandeling en begeleiding
• Integratie en toetsing: eventueel klinische les door ervaringsdeskundige

Docenten

Drs. Heidi Taubert

Leerroute

  • (GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

Instroomniveau

WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde. Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten. (bovenstaande hoeft niet via kopie diploma’s/arbeidscontracten e.d. aangetoond te worden)

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00