Gesprekstechnieken bij vermoedens van kindermishandeling K&J

Meer informatie

Inleiding

Tijdens deze tweedaagse module leer je hoe je op een neutrale, niet-sturende manier een gesprek met een kind kan voeren over vermoedens van kindermishandeling, terwijl je wel degelijk inhoudelijk doorvraagt én het gesprek afstemt op het kind.

Tijdens deze tweedaagse module leer je hoe je op een neutrale, niet-sturende manier een gesprek met een kind kan voeren over vermoedens van kindermishandeling, terwijl je wel degelijk inhoudelijk doorvraagt én het gesprek afstemt op het kind.

Startdatum

01 oktober 2019

Rooster

  • 01/10/2019 9.30u - 16.30u
  • 19/11/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

• Theorie met betrekking tot het voorkomen van beïnvloeding, inhoudelijk doorvragen en afstemming mede aan de hand van illustratieve videofragmenten;
• Korte onderlinge oefeningen.
• Eisen aan verslaglegging;
​• Het oefenen van gesprekken met behulp van een actrice aan de hand van eigen casussen.

• Theorie met betrekking tot het voorkomen van beïnvloeding, inhoudelijk doorvragen en afstemming mede aan de hand van illustratieve videofragmenten;
• Korte onderlinge oefeningen.
• Eisen aan verslaglegging;
​• Het oefenen van gesprekken met behulp van een actrice aan de hand van eigen casussen.

Docenten

Mw. drs. Jannie van der Sleen:  KINTERVIEW, advies- en trainingsbureau voor het forensisch interview

 

Instroomniveau

HBO-opleiding en werkzaam binnen de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of een hulpverleningsorganisatie, waarbij het voeren van gesprekken met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling tot de werkzaamheden behoort of zich kunnen voordoen. (Denk bijvoorbeeld aan professionals in de jeugdzorg, vrouwenopvang, POH-GGZ, sociaal domein, kinderdagverblijven, onderwijs, somatische zorg.) 

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Accreditatie

  • SKJ aangevraagd
  • NIP-NVO K&J aangevraagd
  • POH-GGZ aangevraagd

Omvang

12 uur

Kosten

€ 540,00