Verslaving in combinatie met psychiatrische problematiek V&O

Meer informatie

Inleiding

Kennismaken met wat verslaving nu precies is en hoe dit het beste behandeld kan worden.

Kennismaken met wat verslaving nu precies is en hoe dit het beste behandeld kan worden.

Startdatum

13 juni 2019

Rooster

  • 13/06/2019 9.30u - 16.30u
  • 20/06/2019 9.30u - 16.30u
  • 04/07/2019 9.30u - 16.30u
  • 11/07/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Aan het einde van module zijn deelnemers op de hoogte van en getraind in:

• De grondslagen en onderliggende mechanismen bij verslaving
• De verschillende typen verslavingen
• Efficiënt screenen en classificeren van verslaving
• Het opzetten en uitvoeren van een...

Aan het einde van module zijn deelnemers op de hoogte van en getraind in:

• De grondslagen en onderliggende mechanismen bij verslaving
• De verschillende typen verslavingen
• Efficiënt screenen en classificeren van verslaving
• Het opzetten en uitvoeren van een verslavingsbehandeling
• Co-morbiditeit en de gevolgen voor de behandeling
• De belangrijkste evidence based gespreksmethodieken
• De rol van terugvalmanagement en hoe dit op te zetten
• Het betrekken van ervaringsdeskundigheid bij behandeling
• Farmacologische interventies bij verslavingsproblematiek

Docenten

Drs. Harmen Beurmanjer

Instroomniveau

WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde. Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten. (bovenstaande hoeft niet via kopie diploma’s/arbeidscontracten e.d. aangetoond te worden)

Doelgroep

Volwassenen, Ouderen

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00