Positieve Psychologie

Meer informatie

Inleiding

Het doel van deze module is om professionals in de (geestelijke)gezondheidszorg kennis te laten maken met de basisprincipes en toepassingsvormen van positieve psychologie. Middels een hands-on aanpak gaan deelnemers van deze module aan de slag om kracht-gericht te werken met hun cliënten. Zij leren de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten te ontwikkelen en hoe...

Het doel van deze module is om professionals in de (geestelijke)gezondheidszorg kennis te laten maken met de basisprincipes en toepassingsvormen van positieve psychologie. Middels een hands-on aanpak gaan deelnemers van deze module aan de slag om kracht-gericht te werken met hun cliënten. Zij leren de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten te ontwikkelen en hoe deze in te zetten om het welbevinden en de gezondheid van de cliënt te vergroten. 

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte

Jarenlang is het binnen de psychologie populair geweest om zich te richten op het vergroten van inzicht in klachten en stoornissen. Met als gevolg dat de (geestelijke) gezondheidszorg zich voornamelijk bezighield met problemen, beperkingen en tekortkomingen. Vragen zoals “op welke manier loopt de cliënt vast?”, “waar komen de klachten vandaan?”, “hoe vormen deze klachten een beperking voor de cliënt?” voerden de boventoon in het gesprek en afname in klachten en/of problematiek was het doel van de therapie.

Echter bleef blij deze benadering een deel van het menselijk functioneren en haar psyche onderbelicht. Om de mens zo volledig mogelijk te begrijpen is het inzicht in de zieke/ongelukkige mens (klacht-model) van belang maar mag dit aangevuld worden met onderzoek en inzicht in de gezonde/gelukkige mens (kracht-model). Wanneer we de mens volledig willen begrijpen en volwaardig willen helpen in de (geestelijke) gezondheidszorg is het belangrijk om zicht te hebben in de dalen én de pieken van het menselijk functioneren en alles daar tussenin.

Tegenwoordig is er binnen de psychologie ruimte voor vragen zoals “wanneer functioneren mensen optimaal?”, “welke elementen dragen bij aan de ontwikkeling van veerkracht?”, “wat zorgt voor een toename in geluk?”, “welk gedrag versterkt welzijn?”. De stroming die zich bezighoudt met deze vraagstukken noemen we positieve psychologie. Therapie op basis van positieve psychologie focust zich niet alleen op de afname van klachten en/of problematiek, maar staat er ook uitgebreid bij stil hoe men hulpbronnen kan ontwikkelen en inzetten om gezondheid en de kwaliteit van leven te vergroten.

Startdatum

24 oktober 2019

Rooster

  • 24/10/2019 13.30u - 16.30u
  • 07/11/2019 13.30u - 16.30u
  • 21/11/2019 13.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Deelnemers leren psycho-educatie en praktische oefeningen eigen te maken die bijdragen aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en gezondheid. De opleiding is opgedeeld in drie thema’s:

Dag 1: Sterke-kanten focus (inzicht en gebruik van kwaliteiten)
• Kennismaking positieve psychologie en de zeilboot metafoor.
• Inzicht in...

Deelnemers leren psycho-educatie en praktische oefeningen eigen te maken die bijdragen aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en gezondheid. De opleiding is opgedeeld in drie thema’s:

Dag 1: Sterke-kanten focus (inzicht en gebruik van kwaliteiten)
• Kennismaking positieve psychologie en de zeilboot metafoor.
• Inzicht in belang van sterke-kanten focus (wetenschappelijk kader).
• Eigen maken van de kwaliteiten focus.
• Het toepassen van kwaliteiten als hulpmiddel.

Dag 2: Waarden, motivatie en doelen
• Inzicht krijgen in wetenschap rondom motivatie en de samenhang met waarden.
• Eigen maken van het gebruik van behoeften en waarden als kapstok voor verandering.
• Het toepassen van kwaliteiten, waarden en doelen in het kader van Hoop Theorie.

Dag 3: Werking van het brein, zelfzorg, interne criticus en mindset
• Inzicht krijgen in de werking van het brein op geluk, gedrag, stemming en levenshouding.
• De invloed van de interne dialoog op de werking van het brein.
• Het aanleren van vaardigheden voor het vergroten van gepaste zelfzorg
• Het toepassen van kennis en het trainen van de optimale mindset.

Het is van belang dat je wat je leert direct vrij kunt toepassen! Daarom krijg je tijdens elk van de sessies uitgewerkte oefeningen waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.

Docenten

Mw. drs. A.M.B. Kuiters (Barbara) 
(positief) Psycholoog, ACT therapeut, Mindfulness trainer.

 

Instroomniveau

HBO werk- en denkniveau (en hoger).

Doelgroep

Volwassenen

Accreditatie

  • SKJ aangevraagd
  • NVO / NIP- K&J aangevraagd
  • POH-GGZ aangevraagd
  • Registerplein aangevraagd

Omvang

12 uur

Kosten

€ 405,00