Bewust Brein

Meer informatie

Inleiding

Kun je je Brein beïnvloeden? En zo ja, hoe werkt dat dan? Wat moet je doen om je brein zo ver te krijgen om te doen wat je wilt, wat je altijd al hebt willen doen maar nog niet gedaan hebt? Onze hersenen zijn in staat datgene te doen waar jij je op wil richten. In deze training wordt er van uit gegaan dat ieder van ons zijn/haar brein kan inzetten om de dingen te doen die men echt wil. Bewustwording is de sleutel die kan leiden tot verandering. In de module wordt op basis van de wijze waarop je leert gekeken waar je motivatie zit, en hoe je deze kunt optimaliseren. Middels 4 wetenschappelijke strategieën wordt je uitgedaagd je bewust te worden welke betekenis je aan een situatie geeft, hoe je daar mee om gaat, en bovenal hoe je er mee om zou willen gaan. De kracht van het brein is hierin ondersteunend met als gevolg meer balans, creativiteit, oplossingsvaardigheden, en zo veel meer duurzame genietmomenten, kortom mooie werkdagen. De docenten hebben de ambitie om energie, ervaring en kennis over te brengen aan anderen door hen uit te leggen dat je je brein kunt inzetten als kracht.

Kun je je Brein beïnvloeden? En zo ja, hoe werkt dat dan? Wat moet je doen om je brein zo ver te krijgen om te doen wat je wilt, wat je altijd al hebt willen doen maar nog niet gedaan hebt? Onze hersenen zijn in staat datgene te doen waar jij je op wil richten. In deze training wordt er van uit gegaan dat ieder van ons zijn/haar brein kan inzetten om de dingen te doen die men echt wil. Bewustwording is de sleutel die kan leiden tot verandering.

In de module wordt op basis van de wijze waarop je leert gekeken waar je motivatie zit, en hoe je deze kunt optimaliseren. Middels 4 wetenschappelijke strategieën wordt je uitgedaagd je bewust te worden welke betekenis je aan een situatie geeft, hoe je daar mee om gaat, en bovenal hoe je er mee om zou willen gaan. De kracht van het brein is hierin ondersteunend met als gevolg meer balans, creativiteit, oplossingsvaardigheden, en zo veel meer duurzame genietmomenten, kortom mooie werkdagen.

De docenten hebben de ambitie om energie, ervaring en kennis over te brengen aan anderen door hen uit te leggen dat je je brein kunt inzetten als kracht.

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

De docenten van deze module zijn samen zijn...

De docenten van deze module zijn samen zijn samen eigenaar van Buro Brein³ en alle drie al jaren werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Zij hebben elk eigen specialisaties en competenties wat hun een unieke combinatie van 3 maakt. Zij geven lezingen, trainingen en workshops over bewustwording en betekenis geven aan je gedachte door gebruik te maken van de Kracht van je Brein. Buro Brein³ werkt vanuit een uniek, zelfontwikkeld model waarin theorie en praktijk samenkomen. Bijzonder aan deze insteek is dat de strategieën vanuit wetenschap vertaald worden naar de praktijk. De insteek vanuit gezondheidsideologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en literatuur, onder andere vanuit de positieve psychologie.

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

  • Je brein, hoe werkt dat?
  • Je brein is te beïnvloeden!
  • Hoe leer je?
  • Motivatie; welke basisbehoeften spelen een rol en hoe vind je bij jezelf het motief van waaruit je dingen doet?
  • De focus wordt gelegd op breinKRACHT door vier unieke strategieën

  • Je brein, hoe werkt dat?
  • Je brein is te beïnvloeden!
  • Hoe leer je?
  • Motivatie; welke basisbehoeften spelen een rol en hoe vind je bij jezelf het motief van waaruit je dingen doet?
  • De focus wordt gelegd op breinKRACHT door vier unieke strategieën

Docenten

Mevr. A. Zegers MSc (Aukje), gedragswetenschapper

Mevr. N. Leenders MSc (Noortje), gedragswetenschapper

Mevr. drs. W. de Ruiter (Wendy) Gz-psycholoog

 

Instroomniveau

Verdiepend voor individuele hulpverleners

Doelgroep

Volwassenen

Omvang

6 uur

Kosten

€ 270,00