Psychodiagnostiek bij verslaving

Meer informatie

Inleiding

Er is steeds meer aandacht voor de negatieve effecten van verslaving binnen de gezondheidszorg. Verslaving komt voor bij volwassenen, ouderen, de jeugd en heeft een hoge comorbiditeit bij diverse psychiatrische ziektebeelden. In deze module wordt ingegaan op de vertroebelende werking van middelengebruik op het psychodiagnostisch beeld en indicatiestelling.

Er is steeds meer aandacht voor de negatieve effecten van verslaving binnen de gezondheidszorg. Verslaving komt voor bij volwassenen, ouderen, de jeugd en heeft een hoge comorbiditeit bij diverse psychiatrische ziektebeelden. In deze module wordt ingegaan op de vertroebelende werking van middelengebruik op het psychodiagnostisch beeld en indicatiestelling.

Meer informatie

Aan bod komen

  • Verslaving bij volwassenen
  • Verslaving bij ouderen
  • Verslaving bij jeugdigen
  • Werking middelengebruik op psychodiagnostisch beeld

  • Verslaving bij volwassenen
  • Verslaving bij ouderen
  • Verslaving bij jeugdigen
  • Werking middelengebruik op psychodiagnostisch beeld

Docenten

Dhr. Harmen Beurmanjer Msc.

Leerroute

  • (KP) Klinische Psychologie

Instroomniveau

Voor mensen die de basismodule psychodiagnostiek of methodische diagnostiek (60 uur) afgerond hebben.
Deze module is uitermate geschikt voor deelnemers die de stap naar de KP willen maken.

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00