Adolescentenproblematiek

Meer informatie

Inleiding

Ontwikkel je deskundigheid in de adolescentenproblematiek met deze specialistische module. Na afloop ben je vaardig(er) in de gespreksvoering met en het hulpverlenen aan de adolescent, het gezin, de schoolsituatie en de bredere context vanuit orthopedagogisch, systeemtheoretisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief. Aan bod komen de “normale ontwikkeling” en de manier waarop je zowel de adolescent als zijn opvoeder kunt ondersteunen om de ontwikkelingstaken uit te voeren, waarvoor zij staan in deze fase van de gezinslevenscyclus. Tevens komt aan bod wat indicatoren zijn voor problemen die verder gaan dan faseproblematiek. De adolescent kan zich erg alleen en somber voelen, niet zelden resulterend in suïcidaliteit. Hoe hiermee om te gaan komt in de cursus uitgebreid aan bod. Werkwijze: reflectie op eigen adolescentie, presentatie door de docent, video, groepsgewijze uitwisseling, discussie, werken vanuit een casus, gesprekstraining, rollenspel met acteur en presentaties door de deelnemers.

Ontwikkel je deskundigheid in de adolescentenproblematiek met deze specialistische module. Na afloop ben je vaardig(er) in de gespreksvoering met en het hulpverlenen aan de adolescent, het gezin, de schoolsituatie en de bredere context vanuit orthopedagogisch, systeemtheoretisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief. Aan bod komen de “normale ontwikkeling” en de manier waarop je zowel de adolescent als zijn opvoeder kunt ondersteunen om de ontwikkelingstaken uit te voeren, waarvoor zij staan in deze fase van de gezinslevenscyclus. Tevens komt aan bod wat indicatoren zijn voor problemen die verder gaan dan faseproblematiek. De adolescent kan zich erg alleen en somber voelen, niet zelden resulterend in suïcidaliteit. Hoe hiermee om te gaan komt in de cursus uitgebreid aan bod.

Werkwijze: reflectie op eigen adolescentie, presentatie door de docent, video, groepsgewijze uitwisseling, discussie, werken vanuit een casus, gesprekstraining, rollenspel met acteur en presentaties door de deelnemers.

Meer informatie

Aan bod komen

• Cognitieve-, emotionele-, morele-, psychosociale- en identiteitsontwikkeling
• Samenhang van verschillende ontwikkeldomeinen via een neurologisch perspectief
• Afweermechanismen en het motiveren van adolescenten
• Narratieve en oplossingsgerichte diagnostiek en behandeling
• Geweldloos verzet
...

• Cognitieve-, emotionele-, morele-, psychosociale- en identiteitsontwikkeling
• Samenhang van verschillende ontwikkeldomeinen via een neurologisch perspectief
• Afweermechanismen en het motiveren van adolescenten
• Narratieve en oplossingsgerichte diagnostiek en behandeling
• Geweldloos verzet
• Faseproblematiek versus stoornissen
• Automutilatie en suïcidaal gedrag: taxeren en gespreksvoering
• Methodieken en materiaal bruikbaar bij adolescenten (onderlinge uitwisseling via presentaties)

Docenten

drs. Ilse Hessels, Kinder en Jeugdpsycholoog NIP en EMDR therapeut
Gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

Doelgroep

Adolescenten

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00