Hechting & Trauma

Meer informatie

Inleiding

Na de module ben je op de hoogte van inzichten op het vlak van hechting en trauma en de samenhang hierin. Tevens beschik je over concrete handvatten en vaardigheden in het werken met kinderen met problemen op het vlak van hechting en trauma. Hechting staat voor een langdurige emotionele relatie tussen kind en opvoeder. Verstoring van deze relatie is risicovol voor de ontwikkeling van het kind en heeft een traumatiserende werking. Hoe jonger en ingrijpender de verstoring, hoe groter de traumatisering. In/na deze module: • Verwerf je kennis over algemene begrippen uit theorieën over hechting en trauma en in staat bent de problematiek te herkennen; • Ben je in staat om de theorieën en methodieken met betrekking tot hechting en trauma te vertalen naar het pedagogisch klimaat van de doelgroep waarmee je werkt; • Ben je in staat om behandeldoelen te formuleren voor therapeuten of specialisten op het vlak van hechting en/of trauma en de procesgang te volgen.

Na de module ben je op de hoogte van inzichten op het vlak van hechting en trauma en de samenhang hierin. Tevens beschik je over concrete handvatten en vaardigheden in het werken met kinderen met problemen op het vlak van hechting en trauma.

Hechting staat voor een langdurige emotionele relatie tussen kind en opvoeder. Verstoring van deze relatie is risicovol voor de ontwikkeling van het kind en heeft een traumatiserende werking. Hoe jonger en ingrijpender de verstoring, hoe groter de traumatisering.

In/na deze module:
• Verwerf je kennis over algemene begrippen uit theorieën over hechting en trauma en in staat bent de problematiek te herkennen;
• Ben je in staat om de theorieën en methodieken met betrekking tot hechting en trauma te vertalen naar het pedagogisch klimaat van de doelgroep waarmee je werkt;
• Ben je in staat om behandeldoelen te formuleren voor therapeuten of specialisten op het vlak van hechting en/of trauma en de procesgang te volgen.

Meer informatie

Aan bod komen

• Het kunnen reproduceren en vertalen van achterliggende actuele visie en theorie m.b.t. ontstaan, gevolgen en prognose van hechting;
• Het herkennen van en kunnen omgaan met gehechtheidsstrategieën van jongeren in tehuizen en het kunnen verbinden van het juridisch kader met het bieden van continuïteit en stabiliteit;
• Het...

• Het kunnen reproduceren en vertalen van achterliggende actuele visie en theorie m.b.t. ontstaan, gevolgen en prognose van hechting;
• Het herkennen van en kunnen omgaan met gehechtheidsstrategieën van jongeren in tehuizen en het kunnen verbinden van het juridisch kader met het bieden van continuïteit en stabiliteit;
• Het kennis nemen van instrumenten voor screening en diagnostiek die op het vlak van hechting en trauma worden ingezet en het passend kunnen vertalen van diagnostisch advies in behandelbeleid;
• Het kunnen reproduceren en herkennen van de fasen gekoppeld aan leeftijd binnen hechting en het kunnen positioneren van de ontwikkeling van gehechtheid binnen de algehele ontwikkeling op basis van verschillende modellen;
• Het kunnen reproduceren van theorie omtrent trauma en het kunnen herkennen van en durven bevragen op algemene en specifieke traumagerelateerde klachten;
• Het herkennen en signaleren van dissociatie en het integreren van het verbeteren van hechting, het verwerken van trauma’s en het opnemen van dissociatieve delen in het behandelplan;
• Het hebben van inzicht in het leerproces van getraumatiseerde kinderen en het kunnen reflecteren op het gevoel dat het opvoeden van deze kinderen teweegbrengt;
• Het kennis nemen van de stabilisatiemethode, het vertalen naar de behandellijn en het bieden van concrete handvatten voor het bieden van een stabiel en positief pedagogisch klimaat;
• Het kennis nemen van een therapeutische basishouding en van specifieke interventies in het werken met vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen en het passend kunnen doorverwijzen naar verschillende therapeutische interventies.

Gehanteerde theorieën, methodieken:
• Theorieën over hechting (Bowlby, Ainsworth, Bakker, Van IJzendoorn, Juffer, Schuengel)
• Theorieën over trauma (Nicolaï, Ten Broeke & De Jongh)
• Stabilisatiemethode (Struik)

Docenten

Dr. Petra Bastiaensen, GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, supervisor, systeemtherapeut
Gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00