EMDR (vervolg)

Meer informatie

Inleiding

Tijdens de EMDR basismodule heeft u kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgmodule ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder de behandeling van complexe PTSS. 

Tijdens de EMDR basismodule heeft u kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgmodule ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder de behandeling van complexe PTSS. 

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Voor het verkrijgen van het certificaat is 100%...

Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht!

Accreditatie:
VGCt  - In behandeling
NIP-ELP - 42 punten 
FGzPt - 41 punten

Incompany training aanvragen

Startdatum

24 maart 2020

Rooster

 • 24/03/2020 9.30u - 20.00u
 • 25/03/2020 9.30u - 16.30u
 • 20/04/2020 9.30u - 16.30u
 • 04/05/2020 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘linksom-model’ (voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten) en het ‘rechtsom-model’ (wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen). Tijdens de module maakt...

Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘linksom-model’ (voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten) en het ‘rechtsom-model’ (wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen). Tijdens de module maakt u zich deze methodes eigen, zodat u ze kunt inpassen in uw eigen behandelplan. Daarnaast bevat het programma het gebruik van 'cognitive interweaves' (bij moeizaam lopende behandelingen) en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

De opbouw van de module is gelijk aan die van de basismodule: korte theoretische inleidingen, dvd-demonstraties, instructies van de werkwijze, en oefeningen. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte om stil te staan bij uw vragen naar aanleiding van uw ervaringen met het geleerde in de praktijk. Met name wordt aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de u gemaakte (en geselecteerde) dvd-fragmenten. De vervolgmodule is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner en erkend door EMDR Europe.

Docenten

 • drs. Erik ten Broeke, klinisch psycholoog
 • prof. dr. Ad de Jongh, gz-psycholoog

Instroomniveau

Om deel te nemen aan deze vervolgmodule dient u:

 • Een door de Vereniging EMDR Nederland erkende EMDR basismodule te hebben gevolgd;
 • Volledig op de hoogte te zijn van de gehele inhoud van 'Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma' en van hoofdstuk 1 tot en met 8 uit het 'Praktijkboek EMDR': Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen;
 • EMDR regelmatig toe te passen en goed uit de voeten te kunnen met het EMDR standaardprotocol;
 • Minstens 20 sessies EMDR gedaan hebben;
 • Te beschikken over een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier (klik hier voor dit formulier, voor een lijst met erkende supervisoren klik hier).
 • Te voldoen aan de instroomeisen die worden gesteld bij de module EMDR Basis

Bij uw aanmelding dient u een kopie van het certificaat van de basismodule EDMR en een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier digitaal op te sturen naar aanmelding@rinozuid.nl. Zonder dit formulier is het niet mogelijk om deel te nemen aan de vervolgmodule.

Doelgroep

Volwassenen

Accreditatie

 • FGzPt
 • NIP-ELP
 • VGCT aangevraagd

Omvang

28 uur

Kosten

€ 1.260,00