Herkennen en Omgaan met Verward Gedrag

Meer informatie

Inleiding

Als iemand zich beweegt op het kruispunt van verward en grensoverschrijdend gedrag hoe kun je dan de juiste zorg bieden? In deze training komt aan bod wat mensen nodig hebben om niet verwarde te raken of in geëscaleerd gedrag te belanden. Wat zijn triggers en beschermende factoren hierin? Wat hebben de professionals in de keten aan elkaar en hoe kun je de samenwerking optimaliseren. Een medewerker van een crisisteam en een opgeleide ervaringsdeskundige nemen de deelnemers mee in de do’s en don’ts bij verwarde personen. Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

Als iemand zich beweegt op het kruispunt van verward en grensoverschrijdend gedrag hoe kun je dan de juiste zorg bieden? In deze training komt aan bod wat mensen nodig hebben om niet verwarde te raken of in geëscaleerd gedrag te belanden. Wat zijn triggers en beschermende factoren hierin? Wat hebben de professionals in de keten aan elkaar en hoe kun je de samenwerking optimaliseren. Een medewerker van een crisisteam en een opgeleide ervaringsdeskundige nemen de deelnemers mee in de do’s en don’ts bij verwarde personen. Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module is ook opgenomen in het aanbod van ZonMw...

Deze module is ook opgenomen in het aanbod van ZonMw voor gemeentes. Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

Deelnemers leren over:
- Hoe ziet de wereld van mensen eruit die zich bewegen op het kruispunt van verward en grensoverschrijdend gedrag?
- Wat hebben mensen nodig om niet in geëscaleerd of verward gedrag te belanden?
- Wat kunnen triggers zijn?
- Uitbehandeld in de GGZ en dan?
- Kwaliteit van leven.
- Hoe kunnen verwarde burgers en professionals afstemmen?

Deelnemers leren over:
- Hoe ziet de wereld van mensen eruit die zich bewegen op het kruispunt van verward en grensoverschrijdend gedrag?
- Wat hebben mensen nodig om niet in geëscaleerd of verward gedrag te belanden?
- Wat kunnen triggers zijn?
- Uitbehandeld in de GGZ en dan?
- Kwaliteit van leven.
- Hoe kunnen verwarde burgers en professionals afstemmen?

Docenten

Docent: is een ervaren SPV-er of Verpleegkundig Specialist

Olaf Ruijters: ervaringsdeskundige, docent bij Markieza

Instroomniveau

Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en - dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein, voorliggend veld, POH-GGZ, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.

Doelgroep

Accreditatie

  • Registerplein
  • SKJ

Omvang

6 uur

Kosten

€ 270,00