Afwijken van de Regels

Meer informatie

Inleiding

Als professional begeef je je in de leefwereld van burgers, cliënten. Zeker als je met - preventie van – verward gedrag te maken krijgt. Je geeft zorg en hulp dichtbij, sluit aan en stemt af. Je werkt en kijkt met een relationele bril. Protocollen en regels zitten daarbij soms in de weg. Je wijkt er soms vanaf en hebt dan wat uit te leggen. Hoe doe je dat en, met name voor managers van deze professionals, hoe geef je ze de benodigde discretionaire ruimte om relationele zorg te geven in een context die gedomineerd wordt door protocollen en zoektochten naar nabije zorg?  Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

Als professional begeef je je in de leefwereld van burgers, cliënten. Zeker als je met - preventie van – verward gedrag te maken krijgt. Je geeft zorg en hulp dichtbij, sluit aan en stemt af. Je werkt en kijkt met een relationele bril. Protocollen en regels zitten daarbij soms in de weg. Je wijkt er soms vanaf en hebt dan wat uit te leggen. Hoe doe je dat en, met name voor managers van deze professionals, hoe geef je ze de benodigde discretionaire ruimte om relationele zorg te geven in een context die gedomineerd wordt door protocollen en zoektochten naar nabije zorg? Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module is ook opgenomen in het aanbod van ZonMw...

Deze module is ook opgenomen in het aanbod van ZonMw voor gemeentes. Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

Managers:
- Hebben kennis van en zijn zich bewust van het concept relationele zorg in het sociaal domein.
- Zijn in staat te formuleren hoe zij in hun organisatie hun professionals discretionaire ruimte kunnen bieden.
- Hebben handvatten om te sturen op het spanningsveld tussen productie maken en het faciliteren van hun professionals in de...

Managers:
- Hebben kennis van en zijn zich bewust van het concept relationele zorg in het sociaal domein.
- Zijn in staat te formuleren hoe zij in hun organisatie hun professionals discretionaire ruimte kunnen bieden.
- Hebben handvatten om te sturen op het spanningsveld tussen productie maken en het faciliteren van hun professionals in de relationele ruimte te werken.
- Hebben handvatten om relationele zorg beleidsmatig vorm te geven.

Professionals:
- Hebben kennis van en zijn zich bewust van het concept relationele zorg in het sociaal domein.
- Zijn in staat hun speelruimte en vrijheid om zelfstandig te oordelen te nemen danwel bespreekbaar te maken in perspectief van het bieden van relationele zorg.
- Hebben handvatten om relationele zorg inhoud te geven.

Docenten

Drs. Marlies Overdijk, manager, trainer met filosofische achtergrond. Basis- en vervolgtraining Presentie gevolgd bij A. Baart.

Instroomniveau

(Managers van) professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en - dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld voor managers werkzaam in het sociaal domein, voorliggend veld, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.

Voor professionals is de training alleen incompany beschikbaar. Voorwaarde is dan dat ook het management de training volgt c.q. een eigen training volgt.

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen

Accreditatie

  • Registerplein
  • SKJ

Omvang

18 uur

Kosten

€ 810,00