Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten

Meer informatie

Inleiding

Na deze module heb je inzicht in de aard, omvang en uitingsvormen van kindermishandeling, seksueel misbruik, partnergeweld en de impact van deze vormen van geweld. Je bent op de hoogte van diagnostische instrumenten en interventies. Je herkent signalen en oefent aan de hand van eigen casuïstiek met het bespreekbaar maken van een vermoeden en het voeren van gesprekken met ouders en kinderen. We oefenen met het bespreekbaar maken van het onderwerp en het inzetten van specifieke technieken bij jonge kinderen, adolescenten en hun ouders. Recente wetenschappelijke bronnen en actuele thema’s komen aan bod. We gebruiken daarbij presentatie, ervaringsoefening, kennisuitwisseling, opdrachten in kleine groepen en audiovisuele middelen.

Na deze module heb je inzicht in de aard, omvang en uitingsvormen van kindermishandeling, seksueel misbruik, partnergeweld en de impact van deze vormen van geweld. Je bent op de hoogte van diagnostische instrumenten en interventies. Je herkent signalen en oefent aan de hand van eigen casuïstiek met het bespreekbaar maken van een vermoeden en het voeren van gesprekken met ouders en kinderen. We oefenen met het bespreekbaar maken van het onderwerp en het inzetten van specifieke technieken bij jonge kinderen, adolescenten en hun ouders. Recente wetenschappelijke bronnen en actuele thema’s komen aan bod. We gebruiken daarbij presentatie, ervaringsoefening, kennisuitwisseling, opdrachten in kleine groepen en audiovisuele middelen.

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

Meer informatie

Aan bod komen

- Introductie; aard, definities, gevolgen, eigen waarden en normen
- Signalering en toepassing risicotaxatie-instrument, zoals o.m. LIRIK
- Gespreksvoering; bespreekbaar maken van een vermoeden, delen van zorgen en benoemen van het geweld
- Opvang, begeleiding en behandeling; stabilisatiemethode en traumaverwerking
- Introductie op de...

- Introductie; aard, definities, gevolgen, eigen waarden en normen
- Signalering en toepassing risicotaxatie-instrument, zoals o.m. LIRIK
- Gespreksvoering; bespreekbaar maken van een vermoeden, delen van zorgen en benoemen van het geweld
- Opvang, begeleiding en behandeling; stabilisatiemethode en traumaverwerking
- Introductie op de benaderingswijze van Signs of safety
- Bevindingen van de commissie Samson, het kwaliteitskader van de commissie Rouvoet en de implicaties voor beleidsontwikkeling
- Introductie op en toepassing van Vlaggensysteem ter beoordeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
- Ouderschap na kindermishandeling, dadersperspectief
- Taken en verantwoordelijkheden als professional, wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Docenten

Simone Nillesen, systeemtherapeut, traumadeskundige, psycholoog i.o. en Arno Derikx, Europees geregistreerd psychotherapeut (ECP), seksuoloog lid NVVS

gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist. U hebt de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00