Autisme en ouderen

Meer informatie

Inleiding

Om adequaat in te spelen op behoeften van ouderen met autisme is herkenning noodzakelijk. Vergrijzing met autisme brengt niet alleen specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van  communicatie, sociale interactie, sensorische verwerking maar ook op sociale, lichamelijke en geestelijke gezondheid die ervaren worden op latere leeftijd. 

Om adequaat in te spelen op behoeften van ouderen met autisme is herkenning noodzakelijk. Vergrijzing met autisme brengt niet alleen specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van  communicatie, sociale interactie, sensorische verwerking maar ook op sociale, lichamelijke en geestelijke gezondheid die ervaren worden op latere leeftijd. 

Startdatum

04 november 2019

Rooster

  • 04/11/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoonissen bij ouderen. Hierbij zal worden ingegaan op complexiteit van diagnostiek op latere leeftijd, veelvoorkomende co-morbiditeit, frequent aanwezige systeemproblematiek. Aandachtspunten in individuele en groepsbehandeling.

Diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoonissen bij ouderen. Hierbij zal worden ingegaan op complexiteit van diagnostiek op latere leeftijd, veelvoorkomende co-morbiditeit, frequent aanwezige systeemproblematiek. Aandachtspunten in individuele en groepsbehandeling.

Docenten

Mw. drs. F. Geven (Frédérique), Gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt

Instroomniveau

Academisch 

Doelgroep

Ouderen

Accreditatie

  • NIP ELP aangevraagd
  • POH-GGZ aangevraagd

Omvang

6 uur

Kosten

€ 270,00