Taal en gedrag, Handvatten bij TOS

Meer informatie

Inleiding

‘ De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld .’ (Wittgenstein) Bij een deel van de kinderen die we in onze dagelijkse praktijk zien als psycholoog, orthopedagoog, logopedist, vaktherapeut, intern begeleider of leerkracht, passen de communicatieve problemen binnen het psychiatrische beeld waar het kind mee bekend is. Ook kan er sprake zijn van...

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.’ (Wittgenstein)

Bij een deel van de kinderen die we in onze dagelijkse praktijk zien als psycholoog, orthopedagoog, logopedist, vaktherapeut, intern begeleider of leerkracht, passen de communicatieve problemen binnen het psychiatrische beeld waar het kind mee bekend is. Ook kan er sprake zijn van een op zichzelf staande taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Uit de literatuur blijkt dat er vaak sprake is van comorbiditeit met een taalontwikkelingsstoornis, TOS.  In de internationale literatuur wordt geschat dat 3-7 % van de kinderen en jongeren kampt met een TOS. Ter vergelijking, de prevalentie van ADHD is 5%.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat ernstige of niet tijdig onderkende spraak- en/of taalmoeilijkheden ook in het latere leven nog vérstrekkende gevolgen kunnen hebben. Niet alleen in sociaal-emotionele ontwikkeling en alledaagse communicatie maar ook in het ontstaan van leerstoornissen, problemen in functionele geletterdheid en in het aangaan van sociale relaties en kansen op werkgelegenheid. 

Doel van deze module:

Professionals weten hoe zij bijzonderheden in de taal/communicatie kunnen signaleren bij kinderen/jongeren met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en krijgen handvatten hoe dan verder te begeleiden/behandelen.
 

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module is door Register Vaktherapie geaccrediteerd voor 9 punten

Deze module is door Register Vaktherapie geaccrediteerd voor 9 punten

Incompany training aanvragen

Startdatum

24 september 2019

Rooster

 • 24/09/2019 9.30u - 17.00u
Meer informatie

Aan bod komen

 • Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen
 • Taal en gedrag; Signaleren en diagnostiek
 • Aanpak; Begeleiding, directe en indirecte therapie
 • Psycho-educatie 
 • Taaltherapie
 • Vaktherapie
 • Toepassing in de praktijk

 

 • Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen
 • Taal en gedrag; Signaleren en diagnostiek
 • Aanpak; Begeleiding, directe en indirecte therapie
 • Psycho-educatie 
 • Taaltherapie
 • Vaktherapie
 • Toepassing in de praktijk

 

Docenten

 • Drs. M. Kieboom (gz-psycholoog en logopedist) bij Kentalis)
 • Drs. M. Embrechts (logopedist en spraak-/taalpatholoog bij het dr. Leo Kannerhuis)
 • Dhr. A. de Laat (muziektherapeut bij KJP Herlaarhof)
 • Mw. L. Adriaans (beeldend therapeut bij KJP Herlaarhof) 

Instroomniveau

Afgeronde HBO of WO opleiding

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Omvang

7 uur

Kosten

€ 270,00