Taal en gedrag handvatten bij taalontwikkelingsstoornissen

Meer informatie

Inleiding

Merkt u dat er regelmatig sprake is van miscommunicatie met uw leerling of cliënt? En heeft u het vermoeden dat dit wel eens een grote invloed zou kunnen hebben op de gedragsproblemen van het kind of de jongere? Dan biedt deze cursusdag u handvatten in de begeleiding en behandeling van deze leerling/cliënt. Taal begrijpen en gebruiken is een belangrijke...

Merkt u dat er regelmatig sprake is van miscommunicatie met uw leerling of cliënt? En heeft u het vermoeden dat dit wel eens een grote invloed zou kunnen hebben op de gedragsproblemen van het kind of de jongere? Dan biedt deze cursusdag u handvatten in de begeleiding en behandeling van deze leerling/cliënt.

Taal begrijpen en gebruiken is een belangrijke voorwaarde voor sociale interactie. Als kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, dan kunnen zij minder goed leren van hun sociale omgeving. Dit heeft gevolgen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met een TOS leveren dagelijks topsport en hebben vaker sociale problemen. Zij hebben ook meer internaliserende problemen, zoals depressieve klachten en meer externaliserende problemen, zoals woede uitbarstingen.

Taal helpt ons bij het begrijpen van anderen en onszelf, bij het reguleren van anderen en onszelf en bij het afstemmen van ons gedrag op anderen. Kinderen die (te) weinig taal krijgen aangereikt en kinderen die taalproblemen hebben, worden sociaal minder goed toegerust voor het omgaan met zichzelf en anderen. Dat maakt ze kwetsbaar.

Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan…, maar wat kunnen wij doen om deze cirkel te doorbreken? In deze cursus wordt vooral praktische informatie gegeven over (de taalontwikkeling,) taalontwikkelingsstoornissen, taal en gedrag,  signaleren, diagnosticeren en verbale en non-verbale therapie. Vanuit onze verschillende disciplines (orthopedagogiek/psychologie, logopedie en vaktherapie) willen we met elkaar aan de slag gaan, zodat we kunnen handelen vanuit het begrijpen van de taalproblematiek en de sociaal-emotionele problemen.

Doe en denk met ons mee op dinsdag 24 september tijdens deze eendaagse cursus

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module is door Register Vaktherapie geaccrediteerd voor 6 punten

Deze module is door Register Vaktherapie geaccrediteerd voor 6 punten

Incompany training aanvragen

Startdatum

24 september 2019

Rooster

 • 24/09/2019 9.30u - 17.00u
Meer informatie

Aan bod komen

 • Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen
 • Taal en gedrag; Signaleren en diagnostiek
 • Aanpak; Begeleiding, directe en indirecte therapie
 • Psycho-educatie 
 • Taaltherapie
 • Vaktherapie
 • Toepassing in de praktijk

 

 • Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen
 • Taal en gedrag; Signaleren en diagnostiek
 • Aanpak; Begeleiding, directe en indirecte therapie
 • Psycho-educatie 
 • Taaltherapie
 • Vaktherapie
 • Toepassing in de praktijk

 

Docenten

 • Drs. M. Kieboom (gz-psycholoog en logopedist) bij Kentalis)
 • Drs. M. Embrechts (logopedist en spraak-/taalpatholoog bij het dr. Leo Kannerhuis)
 • Dhr. A. de Laat (muziektherapeut bij KJP Herlaarhof)
 • Mw. L. Adriaans (beeldend therapeut bij KJP Herlaarhof) 

Instroomniveau

Afgeronde HBO of WO opleiding

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Accreditatie

 • Register Vaktherapie
 • SKJ aangevraagd
 • NIP ELP aangevraagd

Omvang

7 uur

Kosten

€ 290,00