Veilig contextueel begeleiden van kinderen en gezinnen

Meer informatie

Inleiding

Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Worden zij gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. De basis werk attitude gebaseerd op de eigen kracht methodiek en Herstel Ondersteunende Zorg ligt aan de basis van deze training. Waarbij Opvoeden en Opgroeien in kwetsbare omgeving het vertrekpunt is. Naast thema’s omtrent opvoeden en opgroeien wordt uitgebreid stilgestaan bij de dynamiek van grensoverschrijdend gedrag zoals huiselijk geweld, mishandeling, parentificatie en verwaarlozing, de intergenerationele cyclus van geweld en verwaarlozing, systeemgerichte benadering, meerpartijdigheid en meerstemmigheid, veerkracht in systemen , krachtwerk, zelfwaardering en zelfvertrouwen, risico-inventarisatie en systeemtaxatie.

Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Worden zij gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. De basis werk attitude gebaseerd op de eigen kracht methodiek en Herstel Ondersteunende Zorg ligt aan de basis van deze training. Waarbij Opvoeden en Opgroeien in kwetsbare omgeving het vertrekpunt is.

Naast thema’s omtrent opvoeden en opgroeien wordt uitgebreid stilgestaan bij de dynamiek van grensoverschrijdend gedrag zoals huiselijk geweld, mishandeling, parentificatie en verwaarlozing, de intergenerationele cyclus van geweld en verwaarlozing, systeemgerichte benadering, meerpartijdigheid en meerstemmigheid, veerkracht in systemen , krachtwerk, zelfwaardering en zelfvertrouwen, risico-inventarisatie en systeemtaxatie.

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Voor leden van NIP/NVO eenmalig € 950,-

Voor leden van NIP/NVO eenmalig € 950,-

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

 • Opvoeden en opgroeien, het belang & De attitude van de hulpverlener
 • Opgroeien in kwetsbare gezinnen & screening op risicofactoren
 • Algemene principes bij huiselijk geweld & systeemgerichte benadering
 • Escaleren en de-escaleren

 • Opvoeden en opgroeien, het belang & De attitude van de hulpverlener
 • Opgroeien in kwetsbare gezinnen & screening op risicofactoren
 • Algemene principes bij huiselijk geweld & systeemgerichte benadering
 • Escaleren en de-escaleren

Docenten

 • Henk Giebels, casemanager en systeemtherapeut
 • Samirah Daniels, ervaringsdeskundige, docent

Instroomniveau

Master psychologie of orthopedagogiek

Doelgroep

Psychologen en orthopedagogen

Accreditatie

 • NVO / NIP-K&J

Omvang

24 uur

Kosten

€ 1.350,00