Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein

Meer informatie

Inleiding

In de specialistische ggz wordt de laatste jaren steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen. In de basis ggz en het sociaal domein werd tot voor kort nog weinig met ervaringsdeskundigen gewerkt. Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren. De ervaringsvaardigheden die nodig zijn om mensen in de Basis ggz en het sociaal domein te ondersteunen zijn wezenlijk anders dan in de SGGZ. Daar is vanaf nu ook een opleiding voor, verzorgd door Markieza en RINO Zuid

In de specialistische ggz wordt de laatste jaren steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen. In de basis ggz en het sociaal domein werd tot voor kort nog weinig met ervaringsdeskundigen gewerkt. Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren. De ervaringsvaardigheden die nodig zijn om mensen in de Basis ggz en het sociaal domein te ondersteunen zijn wezenlijk anders dan in de SGGZ. Daar is vanaf nu ook een opleiding voor, verzorgd door Markieza en RINO Zuid

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module start weer in 2019. Het theoretisch model...

Deze module start weer in 2019.

Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.


Naast de 30 contacturen omvat de training circa 10 voorbereidingsuren.


 

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

Positieve gezondheid, waarmee de basis gelegd wordt voor het ondersteunen bij het vermogen fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan te gaan en daarin zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Inzicht verwerven in de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en het Sociaal Domein en de BGGZ in het bijzonder. De context waarbij financiers...

Positieve gezondheid, waarmee de basis gelegd wordt voor het ondersteunen bij het vermogen fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan te gaan en daarin zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Inzicht verwerven in de financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en het Sociaal Domein en de BGGZ in het bijzonder. De context waarbij financiers invulling geven aan hun taak inkoper van zorg en ondersteuning. De veranderingen gedurende de decentralisatie, de transitie en transformatie in het sociale domein. Hoe werkt de gemeente en hoe werken ze samen. De leefgebieden van de burger, het herkennen van signalen en voorbeelden van inrichting en oplossingen bij specifieke vraagstukken.

Welke beperkingen en mogelijkheden bieden de zorgpaden binnen de Basis GGZ. Inzicht in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie. Als het leren leven met een psychische aandoening, beperking of kwetsbaarheid herstel betekent. Als mogelijkheden en persoonlijke doelen van de betrokkenen centraal staan en zich in staat voelt om op een actieve manier een positieve wending aan zijn leven te geven? Hoe ziet krachtgerichte zorg in de eerste lijn eruit?

Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn. Persoonsgerichte en contextgerichte benadering.

Welke rol heb je als ervaringsdeskundige? Wat past bij jou?

Docenten

Machteld Huber Arts, Instituut Positieve Gezondheid

Jako van Diessen, praktijkopleider Ervaringsdeskundigheid Fameus

Diana Piek, innovatie manager Gemeente Boxtel

Chantal Schiks, ervaringsdeskundige en Docent Markieza

Harm Draad, senior consultant Adjust

Pieter Rochat, verpleegkundig specialist, Indigo

Tanja van de Ven, generalist Wij Eindhoven

Gorry Cleven, supervisor, projectmanager RINO Zuid

Instroomniveau

Toelating is mogelijk na afronding van één van de  bestaande opleidingen ervaringsdeskundigheid, op minimaal MBO niveau 4. Toelating op basis van een assessment - EVC-traject - is mogelijk. Waarbij rijping van de ervaringsdeskundige en attitude belangrijke pijlers zijn. 

Doelgroep

Ervaringsdeskundigen met enige jaren ervaring die in een bredere context willen werken.

Accreditatie

  • SKJ aangevraagd

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.350,00