Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein

Meer informatie

Inleiding

Om de inzet van ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein en de Basis GGZ te ondersteunen bieden we deze specifieke module aan. Gericht op de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en hulpverleners uit het veld. Ter bevordering van het herstel van kwetsbare burgers/cliënten.  In de Specialistische GGZ wordt de laatste...

Om de inzet van ervaringsdeskundigen binnen het sociaal domein en de Basis GGZ te ondersteunen bieden we deze specifieke module aan. Gericht op de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en hulpverleners uit het veld. Ter bevordering van het herstel van kwetsbare burgers/cliënten. 

In de Specialistische GGZ wordt de laatste jaren steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen. In de Basis GGZ en het sociaal domein werd tot voor kort nog weinig met ervaringsdeskundigen gewerkt. Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren. In het sociaal domein en de Basis GGZ is een brede expertise nodig, wat vraagt om andere  kennis en vaardigheden. Markieza en RINO Zuid bieden deze module aan met als centrale thema’s de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis GGZ. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor verschillende rollen en de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en de verschillende professionals

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Voor organisaties en gemeenten die meerdere deelnemers...

Voor organisaties en gemeenten die meerdere deelnemers opgeven, bieden we groepskorting.

Deze module is opengesteld voor zowel ervaringsdeskundigen als overige professionals. Naast de 30 contacturen omvat de training circa 10 voorbereidingsuren en een informatiedag op 29 augustus

 

 

Incompany training aanvragen

Startdatum

19 september 2019

Rooster

  • 19/09/2019 9.30u - 16.30u
  • 26/09/2019 9.30u - 16.30u
  • 10/10/2019 9.30u - 16.30u
  • 31/10/2019 9.30u - 16.30u
  • 14/11/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.

Aandacht voor de veranderingen gedurende de decentralisatie, de...

Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.

Aandacht voor de veranderingen gedurende de decentralisatie, de transitie en transformatie in het sociaal domein.  Niet de beperking en het aanbod staat centraal, maar de mate waarin de mens zich gesterkt voelt. Als je aansluit bij wat mensen wél kunnen, als je gericht bent op zingeving en persoonlijk perspectief.

De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis GGZ bieden. Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie.

De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen, van ondersteuner in een wijkteam tot adviseur bij een gemeente: een waaier van mogelijkheden. Welke rol past bij jou?

De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ. Hoe kun je aanvullend aan elkaar zijn? Wanneer kies je voor aanvullend zijn en wanneer voor intensieve samenwerking?

Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn. Persoonsgerichte en contextgerichte benadering.

Docenten

• Diana Piek, innovatiemanager bij Gemeente Boxtel;
• Fanny Schilderinck, POH-GGZ in Praktijk van Noord en in huisartsenpraktijk Kronenberg;
• Gorry Cleven, projectmanager nascholing bij RINO Zuid, supervisor. 
• Irene van de Giesen, ervaringsdeskundig en directeur bij Stichting HerstelTalent;
• Jeroen Kwak, bestuurslid bij RZCC, projectleider bij logeerhuis Frits, senior consultant;
• Maurice Wasserman, adviseur herstel bij Gemeente Maastricht, medewerker herstel bij LEVANTOgroep
• Niki Peters, medewerker bij zelfregiecentrum Venlo, ervaringsdeskundig docent;
• Pieter Rochat, verpleegkundig specialist bij Indigo;
• Samirah Daniels, eigenaar van Let it Be, ervaringsdeskundig docent;
• Roland van den Nieuwenhuijzen, ervaringsdeskundig docent bij Markieza

 

Instroomniveau

Toelating is mogelijk na afronding van één van de  bestaande opleidingen ervaringsdeskundigheid en minimaal 3 jaar ervaring als ervaringsdeskundige. Toelating zal plaatsvinden op basis van een voorgesprek, waarbij rijping van de ervaringsdeskundige en attitude belangrijke pijlers zijn. 

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen

Accreditatie

  • SKJ aangevraagd
  • Registerplein aangevraagd

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.350,00