Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein

Meer informatie

Inleiding

In de Specialistische GGZ wordt de laatste jaren steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen. In de Basis GGZ en het sociaal domein werd tot voor kort nog weinig met ervaringsdeskundigen gewerkt. Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren. In het sociaal domein en de Basis GGZ is een brede...

In de Specialistische GGZ wordt de laatste jaren steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen. In de Basis GGZ en het sociaal domein werd tot voor kort nog weinig met ervaringsdeskundigen gewerkt. Fameus en Indigo hebben het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren. In het sociaal domein en de Basis GGZ is een brede expertise nodig, wat vraagt om andere  kennis en vaardigheden. Markieza en RINO Zuid bieden deze module aan met als centrale thema’s de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis GGZ. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor verschillende rollen en de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en de verschillende professionals.

Ons doel is om de inzet van ervaringsdeskundigen te verbreden. Binnen het sociaal domein, de Basis GGZ, de 0e en eerste lijn. In samenwerking bevorderen we het herstel van kwetsbare burgers/cliënten.

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module is opengesteld voor zowel...

Deze module is opengesteld voor zowel ervaringsdeskundigen als overige professionals. Naast de 30 contacturen omvat de training circa 10 voorbereidingsuren en een informatie/selectiedag in juni. 

Incompany training aanvragen

Startdatum

19 september 2019

Rooster

  • 19/09/2019 9.30u - 16.30u
  • 26/09/2019 9.30u - 16.30u
  • 10/10/2019 9.30u - 16.30u
  • 31/10/2019 9.30u - 16.30u
  • 14/11/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.

Aandacht voor de veranderingen gedurende de decentralisatie, de...

Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.

Aandacht voor de veranderingen gedurende de decentralisatie, de transitie en transformatie in het sociaal domein.  Niet de beperking en het aanbod staat centraal, maar de mate waarin de mens zich gesterkt voelt. Als je aansluit bij wat mensen wél kunnen, als je gericht bent op zingeving en persoonlijk perspectief.

De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis GGZ bieden. Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie.

De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen, van ondersteuner in een wijkteam tot adviseur bij een gemeente: een waaier van mogelijkheden. Welke rol past bij jou?

De samenwerking tussen ervaringsdeskundig en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ. Hoe kun je aanvullend aan elkaar zijn? Wanneer kies je voor aanvullend zijn en wanneer voor intensieve samenwerking?

Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn. Persoonsgerichte en contextgerichte benadering.

Docenten

• Jeroen Kwak, Bestuurslis RZCC, projectleider logeerhuis Frits, Senior consultant;
• Jako van Diessen, Praktijkopleider Ervaringsdeskundigheid Fameus;
• Diana Piek, innovatie manager Gemeente Boxtel;
• Pieter Rochat, Verpleegkundig specialist, Indigo;
• Niki Peters, medewerker zelfregiecentrum Venlo, Ervaringsdeskundig docent;
• Fanny Schilderinck, POH-GGZ;
• Irene van de Giesen, Directeur Stichting Herstel talent;
• Samirah Daniels, eigenaar Let it Be, Ervaringsdeskundig docent.

Instroomniveau

Toelating is mogelijk na afronding van één van de  bestaande opleidingen ervaringsdeskundigheid en minimaal 3 jaar ervaring als ervaringsdeskundige. Toelating zal plaatsvinden op basis van een voorgesprek, waarbij rijping van de ervaringsdeskundige en attitude belangrijke pijlers zijn. 

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen

Accreditatie

  • SKJ aangevraagd

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.350,00