Psychoanalytische psychotherapie: TFP (vervolgmodule)

Meer informatie

Inleiding

In de nieuwe Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is Transference Focused Psychotherapie (TFP) een van de z.g. Big-Four (naast MBT, DBT en SF) voor de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis. TFP  is gebaseerd op de psychoanalytische objectrelatietheorie waarin BPS gekenmerkt wordt door niet-geïntegreerde representaties van het zelf en...

In de nieuwe Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is Transference Focused Psychotherapie (TFP) een van de z.g. Big-Four (naast MBT, DBT en SF) voor de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis.

TFP  is gebaseerd op de psychoanalytische objectrelatietheorie waarin BPS gekenmerkt wordt door niet-geïntegreerde representaties van het zelf en van anderen, hetgeen in stand gehouden wordt door het gebruik van primitieve afweermechanismen: splijting, zwart- wit denken over zichzelf en anderen en externaliseren. TFP is een vorm van psychoanalytische  psychotherapie waarin gefocust wordt op wat de patiënt ervaart in de therapeutische relatie in het hier en nu, omdat ervan uitgegaan wordt dat de problemen die de patiënt met andere mensen ervaart zich ook in de therapie zullen openbaren en daar bewerkt kunnen worden. TFP wordt overwegend als een ambulante behandeling aangeboden.

De therapeutische relatie staat dus centraal in de behandeling. Dat vraagt ook van de therapeut dat hij zijn eigen reacties (tegenoverdracht) durft te onderzoeken en te verwerken in zijn interventies. Hoe dit te doen is een van de belangrijkste topics in deze module.

Inschrijven

Er is nog ruimte...

Meer informatie

Opmerkingen

Agenda

  • 28/03/2018 9.30u - 16.30u
  • 04/04/2018 9.30u - 16.30u
  • 11/04/2018 9.30u - 16.30u
  • 18/04/2018 9.30u - 16.30u
  • 25/04/2018 9.30u - 16.30u

Eerst volgende
startdatum

28 maart
2018

Meer informatie

Aan bod komen

• De normale en de abnormale persoonlijkheidsorganisatie
• De basisprincipes van TFP
• Assessment en therapiekeuze
• Opstellen van het contract
• TFP-technieken
• TFP-tactieken
• De beginfase van TFP
• Middenfase van TFP
• Termineren

• De normale en de abnormale persoonlijkheidsorganisatie
• De basisprincipes van TFP
• Assessment en therapiekeuze
• Opstellen van het contract
• TFP-technieken
• TFP-tactieken
• De beginfase van TFP
• Middenfase van TFP
• Termineren

Docenten

Dhr. drs. Paul Wijts, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, psychotherapeut
Mw. drs. Marike Steeman, psychotherapeut

Leerroute

  • (PT) Psychotherapie

Instroomniveau

Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH GGZ wordt hiervan uitgesloten.

Afgeronde basismodule psychoanalytische psychotherapie.

Doelgroep

Psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, artsen.

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00