Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden

Meer informatie

Inleiding

In deze module leer je (beter) systematisch orthopedagogisch te handelen bij gedragsvragen van wisselende aard en ernst. Met behulp van verschillende modellen oefen je met het analyseren van het gedrag dat nadrukkelijk in zijn context wordt geplaatst. Je wordt uitgedaagd om niet de persoon te classificeren, maar vooral het gedrag in een situatie, context en/of interactie....

In deze module leer je (beter) systematisch orthopedagogisch te handelen bij gedragsvragen van wisselende aard en ernst. Met behulp van verschillende modellen oefen je met het analyseren van het gedrag dat nadrukkelijk in zijn context wordt geplaatst. Je wordt uitgedaagd om niet de persoon te classificeren, maar vooral het gedrag in een situatie, context en/of interactie. Vanuit deze invalshoek en met deze manier van gedragsanalyse, krijg je aanknopingspunten om gedragsvragen van kinderen en jongeren te duiden. Van hieruit wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete handelingsadviezen. De twee gebruikte modellen lenen zich ervoor om te reflecteren op problematisch of gestoord gedrag, variërend van eenvoudige opvoedingsproblemen tot ernstige psychopathologie. Er is aandacht voor de (professionele) opvoeder met de opdracht om bij het kind ander gedrag te ontlokken of versterken, als ook voor de veranderopdracht van het kind zelf. We verweven theorie en praktijk met elkaar door een voortdurende vertaling naar de dagelijkse praktijk en door oefeningen aan de hand van videomateriaal en eigen praktijksituaties. We werken met presentaties, korte verwerkingsopdrachten, analyse van videovignetten, reflectie in tweetallen, rollenspelen en interactieve werkcolleges.

Startdatum

15 november 2019

Rooster

  • 15/11/2019 9.30u - 16.30u
  • 22/11/2019 9.30u - 16.30u
  • 29/11/2019 9.30u - 16.30u
  • 06/12/2019 9.30u - 16.30u
  • 13/12/2019 9.30u - 16.30u
Meer informatie

Aan bod komen

• Interactionele principes
• Diagnostische analyse van gedrag en opvoedingssituaties
• Systematisch orthopedagogisch handelen
• Handreikingen voor een goede hulpverleningsrelatie
• Reflectie op de eigen pedagogische stijl
• Interactiewijzer: Rob Verstegen en Henny Lodewijks
• Gedragsclassificatie (van gedragsvragen naar handelingsantwoorden): Paul...

• Interactionele principes
• Diagnostische analyse van gedrag en opvoedingssituaties
• Systematisch orthopedagogisch handelen
• Handreikingen voor een goede hulpverleningsrelatie
• Reflectie op de eigen pedagogische stijl
• Interactiewijzer: Rob Verstegen en Henny Lodewijks
• Gedragsclassificatie (van gedragsvragen naar handelingsantwoorden): Paul Termaat

Docenten

drs. Eline Wolters, orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
Gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Doelgroep

Kinderen & jeugd, Adolescenten

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00