Psychodiagnostiek Ouderen

Meer informatie

Inleiding

Diagnostiek bij ouderen wordt behandeld vanuit de verschillende facetten die hierbij van belang zijn. Met name de wisselwerking tussen psychische factoren, biologische factoren en levensloop maakt deze doelgroep zo boeiend. We zullen het klinische proces van aanmelding, triage en intake tot aanvullende diagnostiek en effectmeting doorlopen, omdat de KP-er in de praktijk ook op al deze gebieden wordt ingezet.

Diagnostiek bij ouderen wordt behandeld vanuit de verschillende facetten die hierbij van belang zijn. Met name de wisselwerking tussen psychische factoren, biologische factoren en levensloop maakt deze doelgroep zo boeiend. We zullen het klinische proces van aanmelding, triage en intake tot aanvullende diagnostiek en effectmeting doorlopen, omdat de KP-er in de praktijk ook op al deze gebieden wordt ingezet.

Interesse

Er is geen ruimte meer...

Mocht u interesse hebben neem dan contact op.

Meer informatie

Opmerkingen

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

​• beoordelen verwijzingen, opzetten diagnostische hypothesen en stepped diagnostiek bij ouderen; klinimetrie bij start behandeling; opzetten van werkhypothesen
• neurocognitieve stoornissen, in combinatie met psychiatrische symptomatologie; uitgebreid neuropsychologisch onderzoek; mogelijkheid tot aan bod laten komen gerelateerde thema’s,...

​• beoordelen verwijzingen, opzetten diagnostische hypothesen en stepped diagnostiek bij ouderen; klinimetrie bij start behandeling; opzetten van werkhypothesen
• neurocognitieve stoornissen, in combinatie met psychiatrische symptomatologie; uitgebreid neuropsychologisch onderzoek; mogelijkheid tot aan bod laten komen gerelateerde thema’s, bijvoorbeeld beoordelen cognitief functioneren bij beperkte testbaarheid door somatisch lijden of afwerend gedrag; invloed van somatische factoren op cognitief en psychisch functioneren, denk ook aan invloeden van bijvoorbeeld medicatie of infectieziekten
• psychotische stoornissen, angststoornissen en depressieve stoornissen bij ouderen, SOLK bij ouderen, persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, toepasbaarheid van instrumentarium bij ouderen, ook nieuwe instrumenten op basis van nieuwe indeling proposal en deel III DSM 5; daarnaast aandacht voor casuïstiek waarin ‘normaal’ persoonlijkheidsonderzoek niet haalbaar is, bijv. in kaart brengen kernbehoefte door middel van ABC methodiek
• ontwikkelingsstoornissen bij ouderen, autismespectrumstoornissen en ADHD
• ruimte voor overige thema’s / vragen van deelnemers, bijvoorbeeld: omgangsadviezen voor omgeving koppelen aan diagnostiek

Docenten

Mw. drs. S.M.J. Heijnen

Leerroute

  • (KP) Klinische Psychologie

Instroomniveau

Voor mensen die werkzaam zijn en ervaring hebben in de ouderenzorg en de basismodule psychodiagnostiek of methodische diagnostiek (60 uur) afgerond hebben.

Deze module is uitermate geschikt voor deelnemers die de stap naar de KP willen maken.

Doelgroep

Ouderen

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00