Acceptance and Commitment Therapy voor professionals

Meer informatie

Inleiding

Tijdens deze cursus zal er aandacht zijn voor de theoretische basis van Acceptance and Commitment Therapy en de zes ACT-componenten. Tevens zal de cursist zelf actief aan de slag gaan met de verschillende ACT-processen, door deze toe te passen op zichzelf alsook als therapeut toe te passen in rollenspellen. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan de functionele (test)diagnostiek die bij ACT wordt gebruikt.

Tijdens deze cursus zal er aandacht zijn voor de theoretische basis van Acceptance and Commitment Therapy en de zes ACT-componenten. Tevens zal de cursist zelf actief aan de slag gaan met de verschillende ACT-processen, door deze toe te
passen op zichzelf alsook als therapeut toe te passen in rollenspellen. Tenslotte zal er aandacht worden besteed aan de functionele (test)diagnostiek die bij ACT wordt gebruikt.

Er is geen ruimte meer...

Wilt u op de wachtlijst? Mail naar nascholing@rinozuid.nl.

Meer informatie

Opmerkingen

Verplichte literatuur: Jansen, G., & Batink, T....

Verplichte literatuur:
Jansen, G., & Batink, T. (2014). Time to ACT! Het basisboek voor professionals. Uitgeverij Thema.

Accreditatie: 
VGCT in aanvraag
NIP ELP in aanvraag
FGzPT in aanvraag

Agenda

  • 13/04/2018 9.30u - 16.30u
  • 20/04/2018 9.30u - 16.30u
  • 18/05/2018 9.30u - 16.30u
  • 25/05/2018 9.30u - 16.30u
  • 01/06/2018 9.30u - 16.30u

Eerst volgende
startdatum

13 april
2018

Meer informatie

Aan bod komen

Wat gaan we doen?

Opdoen van theoretische basiskennis voor ACT (Operante leerprincipes & Relational Frame Theory).

Kennis nemen van de up‐to‐date wetenschappelijke ondersteuning van ACT.

Leren werken met experiëntiële oefeningen en metaforen.

Theoretische kennis opdoen betreffende de zes verschillende...

Wat gaan we doen?

Opdoen van theoretische basiskennis voor ACT (Operante leerprincipes & Relational Frame Theory).

Kennis nemen van de up‐to‐date wetenschappelijke ondersteuning van ACT.

Leren werken met experiëntiële oefeningen en metaforen.

Theoretische kennis opdoen betreffende de zes verschillende ACT‐processen (acceptatie, defusie,zelf als context, hier en   nu, waarden & toegewijd handelen).

Experiëntiëel kennismaken met de zes verschillende ACT‐processen, door verschillende ACT-oefeningen zelf uit te voeren en te ervaren (leren door ervaren).

Therapeutische vaardigheden ontwikkelen om met de verschillende ACT‐processen te werken.
Bekend raken met functionele diagnostiek en de functionele testdiagnostiek welke binnen ACT wordt gebruikt, en hier zelf mee kunnen werken.


Aan het einde van de ACT‐opleiding dienen de cursisten een casusbeschrijving in te dienen waarbij men een uitgebreide functionele analyse, en uitgebreid het behandelplan met verschillende ACTinterventies beschrijven.

Docenten

Dr. Tim Batink, GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCt & ACT‐supervisor U‐center, Post-doc researcher Maastricht University, School for Mental Health and Neuroscience.

 

Instroomniveau

Doelgroep

Klinisch‐psychologen, Psychotherapeuten, GZ‐psychologen, Psychologen, Gedragswetenschappers, psychiaters en zij die daarvoor in opleiding zijn, en andere professionals in de GGZ die zich verder willen bekwamen in de derde generatie gedragstherapie ACT.

Accreditatie

  • VGCT
  • NIP-ELP
  • FGzPt

Omvang

30 uur

Kosten

€ 1.350,00