Affectfobietherapie inleiding

Meer informatie

Inleiding

Integratieve behandeling van angst, depressie en Cluster C persoonlijkheidsstoornissen De Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een...

Integratieve behandeling van angst, depressie en Cluster C persoonlijkheidsstoornissen

De Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. AFT wordt toegepast in de BGGZ en in de SGGZ.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en daarmee geassocieerde angst in de gedragstherapeutische term affectfobie. In de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie.

AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

Herkwalificatie Eerstelijns NIP in aanvraag...

Herkwalificatie Eerstelijns NIP in aanvraag
Herkwalificatie Klinisch psycholoog in aanvraag
Nederlandse Vereniging voor psychiatrie in aanvraag

Aan te schaffen literatuur: 
Dam, Quin van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe Uitgevers: Amsterdam.

Meer informatie: 
Tel. 040-2146557 
E-mail: nascholing@rinozuid.nl

Meer informatie

Aan bod komen

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT...

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen. 

Na afloop van de module zijn de deelnemers vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan. Zij kunnen klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren. Bovendien zijn de deelnemers in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen.

Er wordt gewerkt met theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflict- en personendriehoek.

Docenten

Quin van Dam, klinisch psycholoog en psychoanalyticus

Ruth Quadvlieg, GZ psycholoog, psychotherapeut

Instroomniveau

Post-academisch

Doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychiaters en zij die daarvoor in opleiding zijn.

Omvang

24 uur

Kosten

€ 945,00