Veilig contextueel begeleiden kinderen en gezinnen: Middelengebruik

Meer informatie

Inleiding

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op...

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Inschrijven

Er is nog ruimte...

Meer informatie

Opmerkingen

Het begeleiden van kinderen en gezinnen staat voorop in...

Het begeleiden van kinderen en gezinnen staat voorop in een complexiteit waarbij sprake is van diversiteit, middelengebruik, psychiatrie en huiselijk geweld. Bestaande eHealth programma’s en methodieken worden geïntegreerd. Oefensituaties worden aangereikt om handelingsvariaties uit te breiden. 

 

Agenda

 • 17/05/2018 9.30u - 17.30u
 • 31/05/2018 9.30u - 17.30u

Eerst volgende
startdatum

17 mei
2018

Meer informatie

Aan bod komen

 • Middelengebruik in gezinnen
 • De verslavende werking van specifieke middelen
 • Verslavingsdynamiek en comorbiditeit
 • Verschil tussen middelengebruik en verslaafd zijn
 • Omgaan met gedrag voortkomend uit middelengebruik
 • De samenhang tussen verslaving, comorbiditeit, persoonlijkheid en gedrag
 • Herstelgericht werken in motivationele gesprekvoering
 • Casuïstiek 

 • Middelengebruik in gezinnen
 • De verslavende werking van specifieke middelen
 • Verslavingsdynamiek en comorbiditeit
 • Verschil tussen middelengebruik en verslaafd zijn
 • Omgaan met gedrag voortkomend uit middelengebruik
 • De samenhang tussen verslaving, comorbiditeit, persoonlijkheid en gedrag
 • Herstelgericht werken in motivationele gesprekvoering
 • Casuïstiek 

Docenten

 • Gwenn Sieben, docent.
 • Jordi van Hulten, ervaringsdeskundige, docent

Instroomniveau

Mbo en hbo

Doelgroep

Medewerkers binnen het sociaal domein en de opvang. Werkzaam met gezinnen, kinderen en jeugd die hun kennis en de handelingsbekwaamheid willen uitbreiden.

Accreditatie

 • SKJ

Omvang

12 uur

Kosten

€ 540,00