Veilig contextueel begeleiden kinderen en gezinnen: Huiselijk geweld

Meer informatie

Inleiding

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op...

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

Het begeleiden van kinderen en gezinnen staat voorop in...

Het begeleiden van kinderen en gezinnen staat voorop in een complexiteit waarbij sprake is van diversiteit, middelengebruik, psychiatrie en huiselijk geweld. Bestaande eHealth programma’s en methodieken worden geïntegreerd. Oefensituaties worden aangereikt om handelingsvariaties uit te breiden. 

 

Meer informatie

Aan bod komen

 • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
 • Parentificatie en verwaarlozing
 • De intergenerationele cyclus van geweld en verwaarlozing
 • Systeemgerichte benadering, meerpartijdigheid en meerstemmigheid,
 • Veerkracht in systemen , krachtwerk, zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • Risico-inventarisatie, systeemtaxatie,...

  • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
  • Parentificatie en verwaarlozing
  • De intergenerationele cyclus van geweld en verwaarlozing
  • Systeemgerichte benadering, meerpartijdigheid en meerstemmigheid,
  • Veerkracht in systemen , krachtwerk, zelfwaardering en zelfvertrouwen
  • Risico-inventarisatie, systeemtaxatie, actieplan en veiligheidsplan
  • Herstelgericht werken, eigen kracht en samen kracht,  zelfregie en grenzen
  • Parallelprocessen en veerkracht bij medewerkers
  • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Casuïstiek, oefening

Docenten

 • Henk Giebels, casemanager en systeemtherapeut
 • Samirah Daniels, ervaringsdeskundige - docent

Instroomniveau

Mbo en hbo

Doelgroep

Medewerkers binnen het sociaal domein en de opvang. Werkzaam met gezinnen, kinderen en jeugd die hun kennis en de handelingsbekwaamheid willen uitbreiden.

Accreditatie

 • SKJ

Omvang

12 uur

Kosten

€ 540,00