Veilig contextueel begeleiden kinderen en gezinnen: Psychiatrische aandoeningen

Meer informatie

Inleiding

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigen krachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigen krachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

Het begeleiden van kinderen en gezinnen staat voorop in...

Het begeleiden van kinderen en gezinnen staat voorop in een complexiteit waarbij sprake is van diversiteit, middelengebruik, psychiatrie en huiselijk geweld. Bestaande eHealth programma’s en methodieken worden geïntegreerd. Oefensituaties worden aangereikt om handelingsvariaties uit te breiden.

De totale leergang (bestaande uit 5 modules, waarvan deze module onderdeel is) is geaccrediteerd door SKJ voor 104 punten.

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

 • Herkennen van psychopathologie
 • Ziektebeelden en gedragsproblemen in gezinnen
 • Hoe kun je ingaan op de dilemma’s voor kinderen
 • Matrix psychiatrische aandoeningen in herstel
 • De grenzen van zorg en risico, van overnemen en eigen kracht
 • Kun je met de burger ontdekken waar zijn/ haar kracht zit en hoe deze in het gezin of in de relatie tot partner of kind tot zijn recht kan komen

 • Herkennen van psychopathologie
 • Ziektebeelden en gedragsproblemen in gezinnen
 • Hoe kun je ingaan op de dilemma’s voor kinderen
 • Matrix psychiatrische aandoeningen in herstel
 • De grenzen van zorg en risico, van overnemen en eigen kracht
 • Kun je met de burger ontdekken waar zijn/ haar kracht zit en hoe deze in het gezin of in de relatie tot partner of kind tot zijn recht kan komen

Docenten

 • Frank Meeuwsen, ketenmanager, sociaal psychiatrisch Verpleegkundige
 • Nicole Hoeymans, ervaringsdeskundige, docent

Instroomniveau

Mbo en hbo

Doelgroep

Medewerkers binnen het sociaal domein en de opvang. Werkzaam met gezinnen, kinderen en jeugd die hun kennis en de handelingsbekwaamheid willen uitbreiden.

Accreditatie

 • SKJ

Omvang

12 uur

Kosten

€ 540,00