Klinische Neuro- en Revalidatiepsychologie (Maastricht)

Meer informatie

Inleiding

Sinds 1 januari 2008 is de klinisch neuropsycholoog een wettelijk erkend specialisme in de gezondheidszorgpsychologie naast de klinisch psycholoog. De neuropsychologie is de wetenschap die de relaties tussen hersenen en gedrag bestudeert. De klinische neuropsychologie betreft de toepassing van deze wetenschap in de individuele gezondheidszorg.De huidige neuropsychologen houden zich bezig met de analyse van gedrag, zowel om de psychische determinanten van stoornissen in cognitief, emotioneel en psychosociaal functioneren op te sporen, als om een beter zicht op de gevolgen voor het dagelijks leven en de kwaliteit van leven van ‘de’ patiënt te krijgen. 

Sinds 1 januari 2008 is de klinisch neuropsycholoog een wettelijk erkend specialisme in de gezondheidszorgpsychologie naast de klinisch psycholoog. De neuropsychologie is de wetenschap die de relaties tussen hersenen en gedrag bestudeert. De klinische neuropsychologie betreft de toepassing van deze wetenschap in de individuele gezondheidszorg.De huidige neuropsychologen houden zich bezig met de analyse van gedrag, zowel om de psychische determinanten van stoornissen in cognitief, emotioneel en psychosociaal functioneren op te sporen, als om een beter zicht op de gevolgen voor het dagelijks leven en de kwaliteit van leven van ‘de’ patiënt te krijgen. 

InschrijvenEr is nog ruimte
Meer informatie

Opmerkingen

Deze module wordt gegeven in het Stayokay Maastricht.

Deze module wordt gegeven in het Stayokay Maastricht.

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

Het doel van dit blok is cursisten kennis op te laten doen van verschillende mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, behandeling, begeleiding van mensen met een stoornis, of een vermoeden daarop, in de relatie hersenen, gedrag en cognitie. Hierbij komt het gehele ontwikkelingsbeloop van baby tot verouderende mens aan bod. Het terrein van de neuropsychologie...

Het doel van dit blok is cursisten kennis op te laten doen van verschillende mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek, behandeling, begeleiding van mensen met een stoornis, of een vermoeden daarop, in de relatie hersenen, gedrag en cognitie. Hierbij komt het gehele ontwikkelingsbeloop van baby tot verouderende mens aan bod. Het terrein van de neuropsychologie beslaat hiermee een zeer breed gebied en het is niet mogelijk om tijdens dit blok alle facetten even uitgebreid aan bod te laten komen. 

Het blok is inhoudelijk opgebouwd rond verschillende ziektebeelden die onderverdeeld kunnen worden in meer neurologische aandoeningen (infarcten en bloedingen, contusio cerebri) en psychiatrische aandoeningen (depressie, schizofrenie). Hierbij zullen veranderingen in verschillende functiedomeinen (geheugen, taal, aandacht en executieve functies, waarneming, ruimtelijke cognitie, motoriek, emotie en intelligentie) aan bod komen. 

Verder hopen we dat de cursisten aan het eind van dit blok (eerder) in staat zullen zijn bepaalde gedragsveranderingen te herkennen die bij hersenletsel kunnen passen en weten wanneer je een patiënt moet verwijzen naar een neuropsycholoog om deze vraag te beantwoorden. Doel is niet de cursisten als klinisch neuropsychologen af te leveren, daarvoor is het blok van te korte duur, doel is wel de denkwijze meer “neuropsychologie-minded” te maken maken.

Urenverdeling is als volgt:

  • diagnostiek 50%; behandeling 30%; begeleiding 10%; beroepsvaardigheden 10%
  • kinderen 10% (bij keuze accentgroep kinderen 30%); volwassenen 75 % (bij keuze accentgroep kinderen 55%); ouderen 15%

Docenten

Hoofddocent:

  • Mw. Dr. J.B. Dijkstra, klinisch neuropsycholoog

Docenten:

  • Mw. dr. D.M.J.M. In de Braek, GZ-psycholoog
  • Mw. dr. A.A. Duits, klinisch neuropsycholoog
  • Mw. Daniël, GZ-psycholoog
  • Mw. Dr. N.E.J.G. Jabben, GZ-psycholoog

 

Instroomniveau

WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde. Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten. Bovenstaande hoeft niet via kopie diploma’s/arbeidscontracten e.d. aangetoond te worden. 

Doelgroep

Psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, artsen, pedagogen en orthopedagogen.

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00