Verdieping Persoonlijkheidsdiagnostiek

Meer informatie

Inleiding

Deze module is gericht op dimensionele of verklarende persoonlijkheidsdiagnostiek. Daarin onderscheidt de inhoud zich van de categoriserende, onderkennende methoden van het gestandaardiseerde psychiatrisch onderzoek. De nadruk ligt in deze module op de diagnostische cyclus en het psychodiagnostisch redeneren. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan een specifieke...

Deze module is gericht op dimensionele of verklarende persoonlijkheidsdiagnostiek. Daarin onderscheidt de inhoud zich van de categoriserende, onderkennende methoden van het gestandaardiseerde psychiatrisch onderzoek. De nadruk ligt in deze module op de diagnostische cyclus en het psychodiagnostisch redeneren. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan een specifieke methodiek die veel gebruikt wordt binnen de psychodiagnostiek, namelijk het gebruik van klinisch psychologische tests. We zullen in deze module uitsluitend aandacht besteden aan de psychodiagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie.
Deze module is een vervolg op de module inleiding persoonlijkheidsdiagnostiek.
U krijgt les in een kleine groep, waardoor er veel ruimte is voor eigen ingebrachte casuïstiek en aandacht van de docent.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

Deze module kan voor afgestudeerde psychotherapeuten een...

Deze module kan voor afgestudeerde psychotherapeuten een onderdeel zijn in het verkorte traject tot GZ-psycholoog. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een geaccordeerd studie-advies. Voor meer informatie opleiding@rinozuid.nl.

Agenda

 • 07/09/2017 18.00u - 21.00u
 • 21/09/2017 18.00u - 21.00u
 • 05/10/2017 18.00u - 21.00u
 • 26/10/2017 18.00u - 21.00u
 • 09/11/2017 18.00u - 21.00u

Eerst volgende
startdatum

07 september
2017

Meer informatie

Aan bod komen

 • Symptoomvalideit (onderpresteren bij cognitieve testen en overrapporteren van symptomen)
 • Inleiding indirecte testmethoden
 • Projectieve technieken
 • Casuistiek - Geïntegreerd interpreteren
 • Rapportage en adviesgesprek

 • Symptoomvalideit (onderpresteren bij cognitieve testen en overrapporteren van symptomen)
 • Inleiding indirecte testmethoden
 • Projectieve technieken
 • Casuistiek - Geïntegreerd interpreteren
 • Rapportage en adviesgesprek

Docenten

 • drs. Maurice Smits, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog
 • drs. Paul van der Heijden, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog

Instroomniveau

Verondersteld wordt dat de deelnemer vertrouwd is met psychodiagnostiek op het niveau van een master psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde en dat hij of zij voldoet aan de eisen zoals die in de LOGO-verklaring zijn omschreven. Verder wordt in deze module verondersteld dat de meest gebruikte instrumenten voor psychodiagnostisch onderzoek bekend zijn en dat met het merendeel op een basaal niveau ervaring is opgedaan in de praktijk van de masterstage en/of praktijkervaring daarop volgend.

Doelgroep

Psychotherapeuten die de verkorte opleiding tot GZ-psycholoog (willen) volgen en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die post academisch geschoold zijn.

Omvang

15 uur

Kosten

€ 745,00