POH-GGZ Kinderen & Jeugd (verdieping) / te plannen najaar 2019

Meer informatie

Inleiding

Een POH-GGZ begeleidt onder andere kinderen, jongeren en hun ouders. Met ze in gesprek gaan en hen begeleiden vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Daarom organiseert RINO Zuid een nascholingsmodule voor de POH-GGZ die zich wil verdiepen in werken met kinderen, jongeren en hun ouders.  Als POH-GGZ kind & jeugd bent u spin in het web tussen de huisarts, wijkteams, school, GGZ-instellingen en natuurlijk het kind en de ouders. U zorgt ervoor dat kinderen en jongeren waar mogelijk dichtbij huis geholpen worden. Het werk varieert van een gesprek met het kind/de jongere, het adviseren van ouders en soms het zorgen voor een juiste doorverwijzing. Het snel een betekenisvolle relatie leggen met het kind/de ouders, is de basis voor goede kwaliteit van zorg. In deze module krijgt u de op de huisartsenpraktijk toegespitste kennis en oefening om dit als POH GGZ met kinderen, jongeren en hun ouders te realiseren. De module bestaat uit online theorie, opdrachten en les van experts. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor oefening en inbreng van eigen casuïstiek. 

Een POH-GGZ begeleidt onder andere kinderen, jongeren en hun ouders. Met ze in gesprek gaan en hen begeleiden vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Daarom organiseert RINO Zuid een nascholingsmodule voor de POH-GGZ die zich wil verdiepen in werken met kinderen, jongeren en hun ouders. 

Als POH-GGZ kind & jeugd bent u spin in het web tussen de huisarts, wijkteams, school, GGZ-instellingen en natuurlijk het kind en de ouders. U zorgt ervoor dat kinderen en jongeren waar mogelijk dichtbij huis geholpen worden. Het werk varieert van een gesprek met het kind/de jongere, het adviseren van ouders en soms het zorgen voor een juiste doorverwijzing. Het snel een betekenisvolle relatie leggen met het kind/de ouders, is de basis voor goede kwaliteit van zorg. In deze module krijgt u de op de huisartsenpraktijk toegespitste kennis en oefening om dit als POH GGZ met kinderen, jongeren en hun ouders te realiseren.

De module bestaat uit online theorie, opdrachten en les van experts. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor oefening en inbreng van eigen casuïstiek. 

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

De module kan uiteraard ook incompany georganiseerd...

De module kan uiteraard ook incompany georganiseerd worden voor één organisatie of voor een door meerdere organisaties zelf samengestelde groep.

Accreditaties worden aangevraagd bij:

  • SKJ
  • Landelijke vereniging POH-GGZ
  • NVO / NIP K&J
  • V&VN
  • NVvPO

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

* De ontwikkeling van het kind en in gesprek met ouders en kinderen
* Sociale kaart en samenwerken met ketenpartners; ethische en juridische aspecten
* Moeilijk gedrag (o.a. ADHD, Autisme), angst en dwang, emotie regulatie en medicatie
* (Preventie) verslaving (games, seks, eten etc.)
* Kindermishandeling
...

* De ontwikkeling van het kind en in gesprek met ouders en kinderen
* Sociale kaart en samenwerken met ketenpartners; ethische en juridische aspecten
* Moeilijk gedrag (o.a. ADHD, Autisme), angst en dwang, emotie regulatie en medicatie
* (Preventie) verslaving (games, seks, eten etc.)
* Kindermishandeling
* Preventie en herkennen van suïcideproblematiek
* (Vecht-)scheidingen, brusjes en KOPP
* ProP en online begeleidingmodules in Minddistrict
* SOLK bij kinderen en jongeren
​* Jongeren met een licht verstandelijke beperking.

 

Docenten

•    Mw. Jobke Debats, senior POH-GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, directeur J&J Totale Zorg B.V.
•    Mw. drs. Karlijn Cobelens, kinder- en jeugdpsychiater.
•    Dhr. Jan Wissink, Psychotherapeut – Gezinstherapeut, solutions focused opleider en trainer.

 

Instroomniveau

U bent minimaal 2 jaar werkzaam als POH-GGZ of  professional eerste lijn/sociaal domein. Tevens dient u aantoonbaar in de gelegenheid te zijn om tijdens de module, praktijkopdrachten uit te voeren in de huisartsenpraktijk/het K&J-werkveld.

Doelgroep

De POH-GGZ die zich wil verdiepen in werken met kinderen, jongeren en hun ouders. 

Omvang

24 uur

Kosten

€ 1.080,00