Autismespectrumstoornissen verdieping

Meer informatie

Inleiding

Ontwikkel meer kennis en vaardigheden met deze verdiepende module over de specifieke problematiek van de AutismeSpectrumStoornissen (ASS). Aan de orde komen theorie en vaardigheden gericht op het werken met personen met een ASS. U richt zich hierbij vooral op de sociaalcognitieve ontwikkeling in de contact- en communicatieproblemen. De module vergroot uw inzicht...

Ontwikkel meer kennis en vaardigheden met deze verdiepende module over de specifieke problematiek van de AutismeSpectrumStoornissen (ASS). Aan de orde komen theorie en vaardigheden gericht op het werken met personen met een ASS. U richt zich hierbij vooral op de sociaalcognitieve ontwikkeling in de contact- en communicatieproblemen. De module vergroot uw inzicht in de specifieke problemen en leert u (orthopedagogisch) hierop in te steken. U leert de mens met autisme beter te begrijpen door vanuit zijn of haar perspectief te kijken. Een goed inzicht in de aard van de problematiek van de ASS stelt u in staat een probleemanalyse van kindfactoren en veroorzakende c.q. onderhoudende omgevingsfactoren op te stellen. U bent na afloop tevens in staat om een behandeltraject op te stellen en dit te begeleiden. We werken voornamelijk in (sub)groepen aan de hand van presentatie van de belangrijkste begeleidingselementen, inventarisatie van concrete begeleidingsmogelijkheden, videobeelden, bespreking van ingebrachte praktijkvoorbeelden en interactief werkcollege.

Er is geen ruimte meer...

Wilt u op wachtlijst? Mail naar aanmelding@rinozuid.nl.

Meer informatie

Opmerkingen

Agenda

  • 28/09/2018 9.30u - 16.30u
  • 05/10/2018 9.30u - 16.30u
  • 12/10/2018 9.30u - 16.30u
  • 26/10/2018 9.30u - 16.30u
  • 02/11/2018 9.30u - 16.30u

Eerst volgende
startdatum

28 september
2018

Meer informatie

Aan bod komen

• Beeldvorming gedragskenmerken
• Beeldvorming op cognitief niveau
• Differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit
• Betekenis voor het gezin
• Relaties, intimiteit en seksualiteit
• Onderwijs
• Begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking
• Arbeidstoeleiding 
• Ambulant...

• Beeldvorming gedragskenmerken
• Beeldvorming op cognitief niveau
• Differentiaaldiagnostiek en co-morbiditeit
• Betekenis voor het gezin
• Relaties, intimiteit en seksualiteit
• Onderwijs
• Begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking
• Arbeidstoeleiding 
• Ambulant en begeleid wonen

Docenten

drs. Thijs Kaanders, neuropsycholoog, gz-psycholoog
gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

U bent in de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00