Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden

Meer informatie

Inleiding

Deze module leert u (beter) systematisch orthopedagogisch te handelen door het doorbreken van interactiepatronen en het gebruiken van gedrags-classificatie-modellen. U classificeert daarbij niet alleen de persoon, maar ook het gedrag en benadert opvoedingsproblemen als interactieproblemen. Met deze begrippen leert u aanknopingspunten om gedragsvragen van...

Deze module leert u (beter) systematisch orthopedagogisch te handelen door het doorbreken van interactiepatronen en het gebruiken van gedrags-classificatie-modellen. U classificeert daarbij niet alleen de persoon, maar ook het gedrag en benadert opvoedingsproblemen als interactieproblemen. Met deze begrippen leert u aanknopingspunten om gedragsvragen van kinderen te duiden en concrete handelingsadviezen te geven. Na het volgen van deze module kunt u (orthopedagogisch-) systematisch handelen en heeft u kennis van gedragsclassificatie modellen. U hanteert gedragsclassificatiesystemen als instrumenten om te reflecteren op problematisch of gestoord gedrag, variërend van eenvoudige opvoedingsproblemen tot ernstige psychopathologie. Daarnaast bent u in staat handelingsadviezen op te stellen die gericht zijn op opvoedings-, ontwikkeling- en hulpverleningsvragen. Interactiepatronen kunt u doorbreken.

Er is geen ruimte meer...

Meer informatie

Opmerkingen

Meer informatie

Aan bod komen

• Interactiewijzer: R. Verstegen en H. Lodewijks
• Gedragsclassificatie (Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden): P. Termaat
• Systematiek van orthopedagogisch handelen: P. van der Doef

• Interactiewijzer: R. Verstegen en H. Lodewijks
• Gedragsclassificatie (Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden): P. Termaat
• Systematiek van orthopedagogisch handelen: P. van der Doef

Docenten

drs. Jos Mangnus, orthopedagoog generalist, gz-psycholoog
gastdocenten

Leerroute

  • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

U bent in de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00