Ernstige gedragsstoornissen bij K&J met een licht verstandelijke beperking

Meer informatie

Inleiding

Deze module leert u om bij ernstige gedragsproblemen bij LVB-jeugd transtheoretische kaders in te zetten voor diagnostiek en behandeling. U leert ook om op een vernieuwende manier diagnostiek te doen rond cognitieve, praktische en sociale vaardigheden bij deze doelgroep. Wat betreft de behandeling raakt u bekend met de mogelijkheden van schematherapie bij LVB en complex...

Deze module leert u om bij ernstige gedragsproblemen bij LVB-jeugd transtheoretische kaders in te zetten voor diagnostiek en behandeling. U leert ook om op een vernieuwende manier diagnostiek te doen rond cognitieve, praktische en sociale vaardigheden bij deze doelgroep. Wat betreft de behandeling raakt u bekend met de mogelijkheden van schematherapie bij LVB en complex trauma, en kent u de aspecten die essentieel zijn in het vormgeven van een passend pedagogisch leefklimaat. Verder leert u hoe u de bejegening van professionals kunt meten en kunt verbeteren, en hoe u de effecten van uw behandeling in een N=1 opzet kunt meten.

Inschrijven

Er is nog ruimte...

Meer informatie

Opmerkingen

De vermelde prijs is een indicatie. Het exacte tarief voor 2017 moet nog worden vastgesteld.

De vermelde prijs is een indicatie. Het exacte tarief voor 2017 moet nog worden vastgesteld.

Agenda

 • 28/09/2018 9.30u - 16.30u
 • 05/10/2018 9.30u - 16.30u
 • 12/10/2018 9.30u - 16.30u
 • 26/10/2018 9.30u - 16.30u
 • 02/11/2018 9.30u - 16.30u

Eerst volgende
startdatum

28 september
2018

Meer informatie

Aan bod komen

 • Kaders diagnostiek en behandeling bij LVB-problematiek
 • Praktisch werken met bejegening
 • Transactionele diagnostiek bij LVB-problematiek
 • Leefklimaat binnen de LVB-jeugdzorg
 • Schematherapie bij LVB
 • Toetsing en intervisie a.h.v. presentatie eigen casus

 • Kaders diagnostiek en behandeling bij LVB-problematiek
 • Praktisch werken met bejegening
 • Transactionele diagnostiek bij LVB-problematiek
 • Leefklimaat binnen de LVB-jeugdzorg
 • Schematherapie bij LVB
 • Toetsing en intervisie a.h.v. presentatie eigen casus

Docenten

drs. Arno Willems, gz-psycholoog
gastdocenten

Leerroute

 • (OG) Orthopedagoog Generalist

Instroomniveau

U bent in de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Accreditatie

 • NVO / NIP-K&J

Omvang

30 uur

Kosten

€ 600,00