Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik (herhaling)

Meer informatie

Inleiding

Het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening schrijft terugkombijeenkomsten voor gedragsdeskundigen die opgeleid zijn tot taxateur voor. Deze terugkombijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis, praktijkervaring middels toetsing van eigen ingebrachte casuïstiek en daarmee de kwaliteit van de taxatiegesprekken in de praktijk te waarborgen. Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema De module Herhaling Taxatiegesprekken bestaat uit een online gedeelte van 3 uur, dat u vooraf dient voor te bereiden en een face-to-face bijeenkomst van 6 uur.  

Het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening schrijft terugkombijeenkomsten voor gedragsdeskundigen die opgeleid zijn tot taxateur voor. Deze terugkombijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis, praktijkervaring middels toetsing van eigen ingebrachte casuïstiek en daarmee de kwaliteit van de taxatiegesprekken in de praktijk te waarborgen.

Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema

De module Herhaling Taxatiegesprekken bestaat uit een online gedeelte van 3 uur, dat u vooraf dient voor te bereiden en een face-to-face bijeenkomst van 6 uur.

 

Meer informatie

Aan bod komen

  • Herhaling van het scenariomodel taxatiesgeprekken;
  • Bespreken van eigen ingebrachte casuistiek.

Deze module is geaccrediteerd bij NVO/NIP:
K&J/OG herregistratie:   7 punten
K&J/OG Opleiding - Diagnostiek:  2 punten
K&J/OG Opleiding - Overige taken:  1,5 punten
 

  • Herhaling van het scenariomodel taxatiesgeprekken;
  • Bespreken van eigen ingebrachte casuistiek.

Deze module is geaccrediteerd bij NVO/NIP:
K&J/OG herregistratie:   7 punten
K&J/OG Opleiding - Diagnostiek:  2 punten
K&J/OG Opleiding - Overige taken:  1,5 punten
 

Docenten

  • Mw. Femke Muilwijk, GZ-psycholoog / orthopedagoog NVO
  • Mw. Marja de Louw, Zedenpolitie Brabant Zuid.-Oost.

Instroomniveau

Deelnemers hebben aantoonbaar de module 'Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik' gevolgd en zijn aantoonbaar werkzaam in een setting van waaruit ze casuïstiek kunnen inbrengen.

Doelgroep

Gedragsdeskundigen die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditatie

  • NVO / NIP-K&J

Omvang

9 uur

Kosten

€ 405,00