Themamiddag kinderen van asielzoekers en vluchtelingen

Meer informatie

Inleiding

Dagelijks komen wij de problematiek van vluchtelingen tegen. Er zijn asielzoekers- en vluchtelingengezinnen in Nederland. Ze komen in de alledaagse praktijk tal van problemen tegen. Deze problemen hangen samen met ervaringen uit hun vluchthistorie of actuele problemen rondom huisvesting, school en integratie. Trauma’s, migratie naar een andere cultuur, de eerste opvang (feitelijk en relationeel), beperkte woonruimte zijn problemen waar deze jongeren en gezinnen mee te maken hebben. Als deze gezinnen langer in Nederland zijn, kunnen zich nog andere problemen voordoen, zoals PTSS, discriminatie en integratieproblemen. Hulpverleners willen hier adequaat op kunnen reageren. Met deze middag willen we een goed overzicht bieden van de mogelijkheden die er zijn en de aandachtsgebieden die je als professionals op je netvlies moet hebben.

Dagelijks komen wij de problematiek van vluchtelingen tegen. Er zijn asielzoekers- en vluchtelingengezinnen in Nederland. Ze komen in de alledaagse praktijk tal van problemen tegen. Deze problemen hangen samen met ervaringen uit hun vluchthistorie of actuele problemen rondom huisvesting, school en integratie. Trauma’s, migratie naar een andere cultuur, de eerste opvang (feitelijk en relationeel), beperkte woonruimte zijn problemen waar deze jongeren en gezinnen mee te maken hebben. Als deze gezinnen langer in Nederland zijn, kunnen zich nog andere problemen voordoen, zoals PTSS, discriminatie en integratieproblemen. Hulpverleners willen hier adequaat op kunnen reageren. Met deze middag willen we een goed overzicht bieden van de mogelijkheden die er zijn en de aandachtsgebieden die je als professionals op je netvlies moet hebben.

Interesse doorgevenmodule nog niet ingepland
Meer informatie

Opmerkingen

Voor deze themamiddag is accreditatie aangevraagd bij NVO/NIPK&J en SKJ.

Voor deze themamiddag is accreditatie aangevraagd bij NVO/NIPK&J en SKJ.

Incompany training aanvragen
Meer informatie

Aan bod komen

Professionals en vluchtelingen uit de praktijk vertellen hun ervaringen en delen hun kennis met betrekking tot de vluchtelingen- en asielzoekers problematiek.

Programma
13.30 uur
Welkom & ontvangst door RINO Zuid

13.35 uur
Introductie door  Fatima Mahnin werkzaam bij...

Professionals en vluchtelingen uit de praktijk vertellen hun ervaringen en delen hun kennis met betrekking tot de vluchtelingen- en asielzoekers problematiek.

Programma
13.30 uur
Welkom & ontvangst door RINO Zuid

13.35 uur
Introductie door  Fatima Mahnin werkzaam bij MIDOS.
Inclusief indien mogelijk interview met een (Syrisch) gezin (30 minuten) of vluchtverhaal jongere.

14.15 uur
Susan Kessels, beiden bekend met diversiteitsprojecten (vanuit MIDOS en Pureza-trainingen), over begeleiding en ondersteuning van vluchtelingenjongeren

15.00 uur
Pauze

15.15 uur
Janneke Buissink, jeugdverpleegkundige azc Budel

15.45 uur
Danielle de Grijs en Mark Klaaijsen zijn werkzaam bij ISK - Stedelijk college. Zij spreken over diversiteit bij leerlingen en de daarbij passende ondersteuning. 

16.15 uur
World-café (deelnemers ontmoeten sprekers in carrousel vorm)

17.00 uur
Afsluiting

Docenten

Diverse sprekers met veel expertise op het gebied van vluchtelingen-en asielzoekers problematiek. Deze middag komen ook vluchtelingen zelf aan het woord. 

• Fatima Mahnin: werkzaam bij MIDOS;
• Susan Kessels: Zij is bekend met diversiteitsprojecten vanuit MIDOS en Pureza-trainingen over begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen-jongeren;
• Janneke Buissink: jeugd-verpleegkundige AZC Budel;
• Danielle de Grijs: Ondersteunings-coördinator en docent NT2 
• Mark Klaaijsen: Teamleider Vmbo leerjaar en Eerste Opvang Anderstaligen

Instroomniveau

Orthopedagogen, pedagogen, (school)psychologen, leerkrachten, POH-GGZ, SPV en medewerkers sociaal domein, uw collega's en andere geïnteresseerden.

Doelgroep

Omvang

3 uur

Kosten

€ 95,00