RINO Zuid verzorgt een groot deel van het cursorisch gedeelte van de leergang tot systeemtherapeut. Het opleidingsprogramma maakt deel uit van de modulair samengestelde opleiding tot psychotherapeut maar is ook afzonderlijk te volgen. Dat wil zeggen dat mensen die alleen willen deelnemen aan de cursorische leergang tot systeemtherapeut, partnerrelatie- en gezinstherapeut zich ook uitsluitend daarvoor kunnen inschrijven.

Wat doet een systeemtherapeut?
Als systeemtherapeut gaat u een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het systeem. Dat betekent dat u een meervoudig partijdige opstelling heeft. U staat niet alleen ten dienste van de cliënt, maar in ieders belang. In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. Zo worden deelnemers zich bewust van hun onderlinge reacties en beseffen ze welke invloed ze op elkaar hebben.

Voor wie is de leergang bedoeld?
Wilt u Systeemtherapeut worden en heeft u een universitaire opleiding in de gedragswetenschappen of geneeskunde gevolgd? Of heeft u een HBO opleiding afgerond, gevolgd door een relevante vooropleiding? Dan heeft u het juiste instapniveau om deze leergang te gaan starten. Zie www.nvrg.nl. U heeft de mogelijkheid om in de praktijk ervaring op te doen in het werken met cliëntsystemen.

Doel van de leergang
In de opleiding wordt het theoretisch fundament van de systeemtherapeutische aanpak behandeld. U leert in de praktijk werken met relatiesystemen en gezinnen, maar ook bijvoorbeeld met teams die hun situatie willen veranderen en verbeteren. Een element in de opleiding is het leren omgaan met de ingewikkelde relaties binnen een systeem. Ook het kunnen hanteren van de eigen positie als behandelaar binnen zo’n systeem neemt een belangrijke plaats in.

Opzet leergang
De Leergang Systeemtherapie biedt het cursorisch gedeelte ten behoeve van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (200 uur). Daarnaast bestaat het opleidingstraject nog uit het volgen van supervisie (75 sessies) en leertherapie (25 sessies). Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.nvrg.nl.

RINO Zuid biedt de volgende modules aan (inschrijven voor de modules van 2018 mogelijk vanaf begin december 2017):

  • Inleiding Systeemtheorie en practicum (60 uur; eerstvolgende uitvoering voorjaar 2018);
  • Verdieping Systeemtherapie (72 uur; eerstvolgende uitvoering najaar 2018);
  • Verdieping Systeemtherapie bij kinderen en jeugd (72 uur; eerstvolgende uitvoering najaar 2018);
  • Specialistische module Narratieve systeemtherapie (40 uur; eerstvolgende uitvoering najaar 2018).

Erkenning leergang
Alle modules van de Leergang Systeemtherapie zijn erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Om een registratie als systeemtherapeut te krijgen kunt u zich melden bij de NVRG.

Kosten en aanmelden
U kunt zich online per module inschrijven. Kijk op de website onder RINO Plus modules voor een actueel overzicht van alle modules.
De genoemde kosten zijn inclusief lunch en toegang tot de digitale leeromgeving.

Meer weten?
Neem contact op met een van onze RINO Plus medewerkers of via opleiding@rinozuid.nl.