Opvoeden 2.0: hechten & mentaliseren

Home > Aanbod > Opvoeden 2.0: hechten & …

OVER DEZE MODULE

Bij RINO Zuid gaan enkele opleidingsmodules van start expliciet gericht op het via de opvoeding helpen voorkomen van de vele psychische aandoeningen waarmee we tegenwoordig bij kinderen en  jongeren worden geconfronteerd.

Deze unieke opleiding en training richt zich op de hulpverleners die betrokken zijn bij ouders en kinderen zoals pedagogen, kinderartsen, consultatiebureauverpleegkundigen, GZ-psychologen kinderpsychiaters. De kennis ...

Bij RINO Zuid gaan enkele opleidingsmodules van start expliciet gericht op het via de opvoeding helpen voorkomen van de vele psychische aandoeningen waarmee we tegenwoordig bij kinderen en  jongeren worden geconfronteerd.

Deze unieke opleiding en training richt zich op de hulpverleners die betrokken zijn bij ouders en kinderen zoals pedagogen, kinderartsen, consultatiebureauverpleegkundigen, GZ-psychologen kinderpsychiaters. De kennis en vaardigheden van deze professionals worden fijn geslepen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de neurobiologie, cognitieve ontwikkelingspsychologie, hechtingstheorie en nog veel meer.

Professor Jan Derksen heeft hiervoor een boek geschreven waarin deze nieuwste wetenschappelijke inzichten over dit onderwerp bij elkaar zijn gebracht. GFHE hebben we gevraagd een spel te ontwikkelen waarmee de deelnemers worden ondersteund in het proces van mentaliseren. Een proces waarbij emoties herkennen bij jezelf en bij anderen en daarover kunnen communiceren een belangrijke onderdeel is. 

De combinatie van boek en game zorgen ervoor dat de professional veel beter voorbereid wordt op zijn rol in het complexe werkveld van opvoeding, gezinsproblemen en preventie van ziekten.

Deze 30-urige blended module omvat drie dagdelen waarop fysieke lessen plaatsvinden. De overige uren bevatten (online) voorbereiding en samenwerking. Tijdens deze module verbinden professionals hun eigen opvattingen aan de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent opvoeding, leren zij mentaliseren en leren zij te werken met het gezinsnarratief.  

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

  • Bevorderen van zelfkennis en methodisch leren reflecteren
  • Overzicht en inzicht t.a.v. de standpunten in het veld van opvoeden
  • De rol van opvoeding in het ontstaan van psychische aandoeningen
  • Inzicht in de bijdrage van de kwaliteit van de intieme relatie aan opvoeding
  • Inzicht in je eigen psychologische patronen en processen in een intieme relatie en de gevolgen daarvan op je partner en kinderen.
  • Het belang leren onderkennen en ervaren van de betekenis van een gezinsnarratief voor de opvoeding en vorming.
  • Actieve kennis verwerven van de wetenschappelijk bevindingen over de eerste 1000 dagen.
  • Een adequaat begrip van wat mentaliseren betekent.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 295,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

  • Je hebt minimaal een afgeronde post-master of WO-opleiding;
  • De module richt zich op hulpverleners betrokken bij kinderen zoals pedagogen, kinderartsen, consultatiebureauverpleegkundigen, POH-GGZ, schoolpsychologen, GZ-psychologen kinderpsychiaters.

DOELGROEP

Kinderen & jeugd