Als psychotherapeut geeft u psychotherapeutische behandelingen bij uiteenlopende en complexe psychische klachten. Dit zijn vaak klachten die hun oorsprong vinden in de persoonlijkheid van cliënten. Om die reden is vaak een langdurige behandeling nodig, die naast klachtgericht ook persoonsgericht kan zijn.

U maakt zoveel mogelijk gebruik van evidence based behandelingen en werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders, zoals:

  • cognitieve - en gedragstherapie,
  • psychoanalytische psychotherapie,
  • cliëntgerichte psychotherapie,
  • systeemtherapie en
  • groepstherapie. 

‚ÄčU behandelt cliënten van verschillende leeftijden, met verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden.