De postacademische opleiding psychotherapie bij RINO Zuid is een modulair samengestelde opleiding, waarbij u de unieke mogelijkheid heeft de modules te kiezen die passen bij uw voorkennis, competenties en interesses. Binnen de modulaire opzet bestaat zowel een opleiding gericht op het werken met volwassenen en ouderen (V&O) als een differentiatie gericht op kinderen en jeugd (K&J).

Deskundig en betrokken
Als deelnemer aan onze opleiding leert u het vak onder persoonlijke begeleiding en supervisie van psychotherapeuten. Deze deskundige en betrokken professionals hebben passie voor het vak en een up-to-date kennis over het vakgebied. Ze hebben niet alleen de juiste inhoudelijke theoretische kennis, maar beschikken ook over ruime ervaring in de praktijk. Daarnaast doet u tijdens de opleiding uiteraard ook zelf de nodige praktijkervaring op. Dit zorgt ervoor dat de opleiding u niet alleen qua kennis, maar ook qua kunde en vaardigheden uitstekend voorbereidt op uw toekomst als psychotherapeut.
 
Uw ontwikkeling voorop
Tijdens de gehele opleiding staat uw ontwikkeling voorop. Zo bewaken wij de voortgang van uw studie met behulp van voortgangsdocumenten en voortgangsgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats tijdens het eerste jaar van de opleiding en voor 4-jarige opleidingsdeelnemers ook tijdens het derde jaar. De gesprekken voert u met 3 à 4 andere deelnemers, de hoofdopleider en indien noodzakelijk de manager van de psychotherapie opleiding. Op deze manier zorgen we ervoor dat u zich zo goed mogelijk kunt ontwikkelen en kunnen we daarnaast steeds blijven werken aan verbetering van onze opleiding.
 
Wettelijke eisen
Het programma van de opleiding van tot psychotherapeut van RINO Zuid is zodanig ingericht, dat ruimschoots aan de eisen in de wet wordt voldaan. Naast de eisen van het Besluit Psychotherapeut 1998 vormt ook het visitatiereglement van de Kamer Psychotherapeut het kader voor de opzet en de inhoud van de opleiding.