In de regio Zuid-Nederland bestaan momenteel drie clusters van opleidingen tot psychiater, de zogenaamde A-opleidingen. De cursorische onderdelen psychotherapie van deze opleidingen worden verzorgd door RINO Zuid. Het onderwijs wordt per cluster verzorgd. De cursorische opleidingsonderdelen zijn afgestemd op de wensen van de instellingen die in een cluster werken. Daardoor kunnen de opleidingstrajecten van de clusters naar opzet en inhoud van elkaar verschillen.

Opleidingsonderdelen:

 • cliëntgerichte psychotherapie,
 • gedragstherapie,
 • groepspsychotherapie,
 • psychoanalytische psychotherapie,
 • psychotherapeutische gespreksvoering,
 • systeemtherapie.

Nadere informatie
Voor informatie over het psychotherapiedeel van de opleiding tot psychiater kunt u contact opnemen met de manager opleiding psychotherapie op telefoonnummer 040-2146550 of per e-mail: opleiding@rinozuid.nl.

Informatie over de gehele opleiding tot psychiater is verkrijgbaar bij de onderstaande instellingen:

 • AZM, opleider prof. dr. J. van Os, Maastricht
 • GGz Breburg, opleider dr. C. Rijnders, Tilburg
 • GGZE, opleider dr. M.C. Marcelis, Eindhoven
 • GGZ Oost Brabant, opleider dr. J.J.M. van Hoof, Oss
 • Mondriaan, opleider dr. J. Strik, Heerlen
 • Reinier van Arkel Groep, opleider dr. J.A. Kool, Den Bosch
 • Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, opleider prof. dr. W.M.A. Verhoeven/ plaatsvervangend opleider dr. F.M.A. van der Heijden

Voor nascholingsmogelijkheden tijdens of na voltooiing van de opleiding kunt u contact opnemen met de manager nascholing op telefoonnummer 040-2146557 of per e-mail: nascholing@rinozuid.nl.