Download de algemene voorwaarden van RINO Zuid.
Downlaod het opleidings- en examenregelement (OER) van de PT-opleiding (vanaf 1 september 2017). Is gelijk aan de OER van PT K&J.
Download het opleidings- en examenreglement (OER) van de PT-opleiding (tot 1 september 2017).
Download het Besluit opleidingseisen Psychotherapeut, 24 oktober 2017.
Download de Algemene Maatregel van Bestuur, Besluit Psychotherapeut, 17 maart 1998.