Vernieuwde Psychotherapie Opleiding RINO Zuid!

Meer specialistisch, meer evidence based en meer diagnostiek
Vanaf 2015 is de psychotherapie opleiding volwassenen & ouderen van RINO Zuid op een aantal punten vernieuwd.

Wat zijn de veranderingen?
De opleiding tot psychotherapeut bestaat uit twee delen: een basisdeel voor basispsychologen of artsen (piop’s) en een verdiepend deel voor piop’s en voor gz-psychologen.

In het basisdeel komen alle psychotherapeutische referentiekaders aan de orde en wordt een module psychodiagnostiek gegeven. In het specialistisch deel kan een deelnemer zich verdiepen in tenminste drie van de vijf psychotherapeutische methodieken (cognitieve gedragstherapie/schematherapie, psychoanalytische psychotherapie, cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en groepspsychotherapie).

Meer specialistisch
Met deze tweedeling is de tegenstelling tussen de vierjarige psychotherapie opleiding enerzijds en de daarvan afgeleide verkorte opleiding voor gz-psychologen anderzijds opgeheven. Ieder deel heeft een inhoudelijk zelfstandig programma dat op elkaar is afgestemd. In de nieuwe structuur is met name het verdiepend deel van de psychotherapie-opleiding versterkt en verdiept.

Meer evidence based
In de verschillende psychotherapiemodules komen zoveel mogelijk evidence based methodieken aan de orde. In het verdiepend deel van de opleiding komt in iedere verdieping tenminste één evidence based methodiek aan de orde, zoals Schematherapie, MBT en TFP, Sachse en EFT-fc.

Meer diagnostiek
Zowel in het basisdeel van de opleiding als in het verdiepend deel wordt een module psychodiagnostiek gegeven. Nieuw is de module Complexe psychodiagnostiek en indicatiestelling in het verdiepend deel van de psychotherapie opleiding.

Met deze vernieuwingen hopen wij beter aan te sluiten bij de veranderende GGZ en bij de toekomstige positionering van het beroep psychotherapeut als behandelspecialist voor complexe psychische problematiek.

Psychotherapie studeren? RINO Zuid: sterk in opleiden
Ziet u uitdaging in het behandelen van mensen met complexe of in de persoonlijkheid gewortelde klachten? Ligt uw interesse bij zowel klachtgerichte als persoonsgerichte behandeling? Dan is de opleiding tot erkend psychotherapeut van RINO Zuid zeker iets voor u. Wij bieden u een kwalitatief hoogwaardige postacademische opleiding met volop mogelijkheden om uw kennis, kunde en vaardigheden in de psychotherapie optimaal te ontwikkelen.

Modulaire opbouw
De opleiding is modulair opgebouwd. Daardoor is het mogelijk uw opleiding af te stemmen op uw vooropleiding en in aanmerking te komen voor een beperkt aantal vrijstellingen. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en spelregels. Bovendien heeft u met deze modulaire opbouw regelruimte in het te volgen programma. Dit is uniek voor deze opleiding in Nederland en zo volgt u altijd een programma op maat.

Wilt u meer weten?
Kijk dan verder op deze website of neem contact op met de hoofdopleider of opleidingsmanager via opleiding@rinozuid.nl of 040-2146550. We vertellen u graag meer.
Wilt u meer weten over de opleiding psychotherapie differentiatie kinder- & jeugdpsychotherapie? Klik dan verder naar de opleiding PT K&J.