Als kinder- en jeugdpsychotherapeut geeft u behandelingen aan kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 22 jaar met verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden. De psychische klachten waarmee ze worstelen zijn vaak uiteenlopend, complex en meervoudig. Het kan naast stoornissen en opvoedingsproblemen ook gaan om aanlegproblematiek, faseproblematiek, reactieve problematiek, interpersoonlijke problematiek of geïnternaliseerde problematiek.

Bij de behandeling maakt u zoveel mogelijk gebruik van voor kinderen en jeugdigen geëigende diagnostiek en evidence based behandelingen. U werkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders zoals cognitieve en gedragstherapie, systeemgerichte therapie, psychoanalytische psychotherapie en cliëntgerichte psychotherapie.